Ar skatu par turpmāko sadarbību


Sadarbība ir viena no mūsu skolas vērtībām, un mēs priecājamies par ikvienu iespēju gūt jaunu pieredzi. Jo īpaši vērtīga ir sadarbība ar mūsu skolēnu vecākiem. Šodien, 11.oktobrī, Rīgas 69.pamatskolas direktores vietnieci audzināšanas darbā  Solveigu Kotāni-Dauksti Rīgas Valsts tehnikumā laipni uzņēma karjeras izglītības speciāliste Solveiga Keistere, lai dalītos pieredzē par Karjeras…

Lasīt vairāk

Mūsu pieredzes stāsts programmas “Skola katram bērnam” konferencē


16.septembrī pirmsskolu un skolu komandu Iekļaujošas izglītības profesionālās pilnveides programmas “Skola katram bērnam” tikšanās reizē mūsu skolas komandu pārstāvēja direktores vietniece izglītības jomā S.Kotāne-Daukste, sociālais pedagogs R.Logina un matemātikas skolotājs, interešu izglītības pulciņa “Galda hokejs” skolotājs K.Naglis. Starp 58 izglītības iestāžu pārstāvju no visas Latvijas 64 dažādiem iekļaujošas izglītības piemēriem…

Lasīt vairāk

Redzi, dari, iegūsti


Kad skolasbērni jau pāris nedēļas atpūšas, skolotāji steidz “savilkt kopā galus” – kā veicies šajā mācību gadā, kas izdevies, ko pilnveidot? 17. jūnijā, noslēdzot mācību gadu, skolotāji tikās skolas aktu zālē, lai ar personības pārmaiņu procesa “Līderis manī” acīm paraudzītos uz paveikto. Paldies ikvienam par dalīšanos pieredzē, gūstot iedvesmu jaunam…

Lasīt vairāk

Veidojot apzinātas mācīšanās vidi


Katrs “PALDIES”, pateikts no sirds, ir motivācija turpmākajai rīcībai. Esam saņēmuši oficiālu PALDIES no pedagogu profesionālās pilnveides kursu rīkotājiem – Izglītības uzņēmuma Lielvārds Kompetences centra.  Paldies vārdus no kursa lektoriem dzirdējām ik nodarbībā – par izteiktu viedokli, par dalīšanos pieredzē. Kā jau iepriekš informējām, no 21.septembra līdz 6.novembrim 3 skolotāju…

Lasīt vairāk

Ar skatu nākotnē par apzinātas mācīšanās vidi


Jau vairākus gadus ar lepnumu varam teikt, ka esam skola, kurā mācās visi – gan skolēni, gan pedagogi. Uzsākot šo mācību gadu 12 pedagogi un skolas vadības komanda iesaistījās Izglītības uzņēmuma Lielvārds Kompetences centra profesionālās pilnveides tiešsaistes kursos “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai”. Kā padarīt skolēnu mācīšanos apzinātu? Kā skolā organizēt mācību procesu,…

Lasīt vairāk

Esam skola, kurā mācās visi


Jau 2 mācību gadus Rīgas 69.vidusskola piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) piedāvātajos projektu konkursos saistībā ar kompetenču pieejas ieviešanu skolā. 2019./2020. m.g. skolas projekta pieteikums guva atbalstu no RIIMC, un tādējādi varējām īstenot projektu “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai”, lai pilnveidotu pedagogu profesionālās prasmes…

Lasīt vairāk

Iedvesmojamies no kolēģiem


Mūsu skolas pedagogi atzīst, ka 2020./2021.mācību gadā, uzsākot kompetenču pieejā balstīto jauno mācību saturu, ir nepieciešams atšķirīgs mācību darba plānošanas process – blokstundu organizēšana. Noslēdzot RIIMC projektu ““Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai”, 18.septembrī skolā viesojās Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas L.Katkēviča, D.Brauna, B.Pagraba un Sanita Krastiņa-Ūše, lai dalītos…

Lasīt vairāk

Pedagogu metodiskais darbs turpinās arī attālinātajā darba režīmā


30.aprīlī projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros mūsu skolas pedagogi piedalījās tiešsaistes nodarbībā Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas Lauras Katkevičas vadībā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par 21.gs. prasmju attīstīšanu skolēniem mācību satura apguvē. Novērtējam un priecājamies par iespēju arī attālinātajā darbā gūt metodiskā darba atbalstu…

Lasīt vairāk

Sniegs + pulkstenis = ?


Šodien, 3.martā, projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros turpinājās atklāto stundu vērošana. Pie 1.a klases skolēniem mājturības stundā viesojās skolotājas un 1.a klases audzinātājas Guntas Želninas kolēģi. Pēc vērotās stundas, analizējot tās norisi, skolotāji secināja, ka, izmantojot stundā dažādu domāšanas līmeņa uzdevumus, apvienojot tos ar praktisko…

Lasīt vairāk

Jauns gads, jauni izaicinājumi


3.janvārī skolotāji jauno gadu uzsāka ar aktīvu darbu, lai pilnveidotu savas prasmes mācību līdzekļos esošo uzdevumu pārveidošanā atbilstoši jaunajam mācību saturam un dažādiem skolēnu zināšanu un prasmju līmeņiem. Lekciju un praktisko nodarbību “21.gadsimta prasmju attīstīšana mācību stundā, izmantojot mācību uzdevumu sniegtās iespējas dažādu jomu priekšmetos” vadīja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas…

Lasīt vairāk