Robotika

Pulciņa vadītāja Liene Krauze

Robotikas nodarbību mērķis ir radīt interesi par eksaktajām zinātnēm jau no mazotnes. Nodarbībās bērni caur spēli uzzina robotikas un STEM pamatus. Nodarbībās izmantotās iekārtas – Photon roboti – palīdz bērniem caur savu pieredzi un eksperimentiem iepazīt moderno tehnoloģiju pasauli.

Izmantojot šo rīku programmēšanas prasmju apguvei robotikas pulciņā, skolēni apgūst mūsdienu laikmeta pamatiemaņas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, attīsta prasmes dažādos radošos veidos meklēt risinājumus problēmām, kā arī, protams, veicina programmēšanas iemaņu apguvi. Pulciņa apmeklēšanai nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Pulciņa uzdevumi:

1. Sekmēt skolēnu izpratni par programmēšanas jēdzienu, izpratni par cēloņiem un sekām, pielietojot modernās tehnoloģijas;

2. Sekmēt skolēnu izpratni par sensoriem un to darbību, to mijiedarbību ar apkārtējo vidi; Attīstīt loģisko domāšanu un radošumu, veicināt prasmes atrast risinājumu dažādām situācijām;

3. Attīstīt telpisko izjūtu, apgūt plānošanas iemaņas.