Metodiskais darbs

Metodiskā darba tēma – “Efektīva mācību stunda”:

2018./2019.m.g.  – “SR (sasniedzamais rezultāts) un AS (atgriezeniskā saite)”

2019./2020.m.g. – “Jēgpilni uzdevumi ceļā uz sasniedzmo rezultātu”

2020./2021.m.g. – “Skolēna atbildības veicināšana mācību stundā SR sasniegšanā”

Metodiskā darba mērķis – paaugstināt mācību stundas efektivitāti, balstoties uz skolēnam piemērotu mācību stundā sasniedzamo rezultātu un skolotāju sadarbību.

Uzdevumi:

  • Uzsākt īstenot jauno pamatizglītības izglītības standartu un mācību programmas 1., 4., un 7.klasēs
  • Organizēt darbu stundās, kas vērsts uz sasniedzamo rezultātu un ikviena skolēna aktīvu līdzdalību mācību procesā.
  • Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju skolēnu prasmju attīstīšanā.
  • Dalīties pieredzē un izvērtēt izaicinājumus jaunā mācību satura ieviešanā.

Metodiskais darbs tiek organizēts gan mācību priekšmetu jomu ietvaros, gan pedagogu savstarpējās mācīšanās grupās.

Mācību priekšmetu jomas: 

  • matemātikas, dabaszinību un IT joma,
  • valodu joma,
  • Kultūras izpratnes mākslā un sociālo zinību joma,
  • veselības un sporta joma.

Metodiskā darba virzieni: