Metodiskais darbs

Metodiskā darba mērķis – paaugstināt mācību stundas efektivitāti, balstoties uz skolēnam piemērotu mācību stundā sasniedzamo rezultātu un skolotāju sadarbību.

Uzdevumi:

  • Organizēt darbu stundās, kas vērsts uz sasniedzamo rezultātu un ikviena skolēna aktīvu līdzdalību mācību procesā.
  • Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju skolēnu prasmju attīstīšanā.
  • Dalīties pieredzē un izvērtēt izaicinājumus jaunā mācību satura ieviešanā.

Metodiskais darbs tiek organizēts gan mācību priekšmetu jomu ietvaros, gan pedagogu savstarpējās mācīšanās grupās.

Mācību priekšmetu jomas: 

  • Matemātikas un tehnoloģiju mācību joma,
  • Dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma,
  • Sociālo un pilsonisko mācību joma,
  • Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma,
  • Sākumskolas skolotāju grupa,
  • Iekļaujošās izglītības joma,
  • Plašāka skolēnu izglītības pieredzes joma.

Metodiskā darba virzieni: