Skolas personāls

 

Direktore: Nora Smilga

 

Direktores vietnieces izglītības jomā:

Elga Krone-Kalniņa

                            Ārija Vicinska                                    

          Solveiga Kotāne-Daukste

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:     Dina Svikle

Biroja administratore:  Sanita Puķīte

Pedagoģisko darbinieku saraksts 2022./2023.m.g.

Akmentiņa Daiga matemātikas skolotāja
Alksne Vineta1. – 4. klašu skolotāja, mācīšanās konsultants1. b un 4. b klases audzinātāja
Aļeksejeva
Ludmila
pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs
Apse DaigaLatviešu valodas skolotāja, bibliotekāre5.a klases audzinātāja
Apsīte Žanetemūzikas skolotāja,
personības pārmaiņu procesa “Līderis manī “ mentors, instrumentālā ansambļa vadītāja,
projekta PuMPuRS koordinatore
7.a klases audzinātāja
Aseriņš RobertsPedagoga palīgs
Bezdelīga Elēnapagarinātās dienas grupas skolotāja
Birska Dzintraķīmijas un dabaszinību skolotāja
Bumbiere Dainalogopēds
Dauksts Arnisbioloģijas skolotājs, florbola pulciņa skolotājs8. a klases audzinātājs
Gaiķe Līgamūzikas skolotāja, 2. – 4. klašu kora vadītāja
Gaiķis Jānisdizaina un tehnoloģiju skolotājs
Garkājs Edmundsfizikas, inženierzinību un datorikas skolotājs
Gosa Vita1. – 4. klašu skolotāja2. a klases audzinātāja
Hvesko Ivetavizuālās mākslas, pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagogs palīgs
Jargans Ilmārsvides pulciņa skolotājs
Koļesova Jekaterinakrievu valodas skolotāja
Kotāne-Daukste Solveigadirektores vietniece izglītības jomā, Jauniešu līderības skolas vadītāja, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatore
Krauze Lienesporta un datorikas skolotāja, robotikas un vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņu skolotāja, tehnoloģiju mentors   8.b klases audzinātāja
Krone-Kalniņa Elgadirektores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja, vizuālās mākslas pulciņa skolotāja        
Krūmiņa Katrīna Martapagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagogs palīgs, latviešu valodas skolotāja jauniebraucējiem
Krūmiņš Tomsģeogrāfijas skolotājs
Logina Renātesociālais pedagogs4. a klases audzinātāja
Mačuka Inga1. – 4. klašu skolotāja, vizuālās mākslas pulciņa skolotāja2. b klases audzinātāja
Melngaile Kristiāna Līgamatemātikas skolotāja
Mieze Sandrateātra mākslas skolotāja, teātra un skatuves runas pulciņu skolotāja
Naglis Kristapsmatemātikas skolotājs, galda hokeja pulciņa skolotājs
Petrova Liudmilapedagogs palīgs Ukrainas skolēniem
Pluģis Mārtiņšsporta skolotājs, futbola pulciņa skolotājs
Poddubnaja Margoangļu valodas skolotāja
Preisa Ilvavizuālās mākslas skolotāja
Purvaine Dacesporta organizators, sporta skolotāja, volejbola pulciņa vadītāja5.b klases audzinātāja
Saveļjeva Zojakrievu valodas skolotāja
Savrinoviča Gunitadizaina un tehnoloģiju skolotāja
Seikstule Ingaangļu valodas skolotāja
Skudrīte Solvita1. – 4. klašu skolotāja3. b klases audzinātāja
Smilga Norapedagogs palīgs
Suško Ludmila1. – 4. klašu skolotāja3. a klases skolotāja
Sviklis Ernestsvēstures skolotājs
Šube Anitalatviešu valodas skolotāja7. b klases audzinātāja
Tālbergs Askoldsvēstures skolotājs
Urža Antonijalatviešu valodas skolotāja jauniebraucējiem, pedagogs palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Vicinska Ārijadirektores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja
Zaica Irēnasociālo zinību skolotāja, programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja, tautas deju kolektīva “Imanta” vadītāja6.b klases audzinātāja
Zonberga Aijaizglītības psihologs9. b klases audzinātāja
Želnina Gunta1. – 4. klašu skolotāja1. a klases audzinātāja
Žemaite Inese1. – 5. klašu skolotāja1. c klases audzinātāja