Skolas personāls

 

Direktore: Nora Smilga

 

Direktores vietnieces izglītības jomā:

Elga Krone-Kalniņa

                            Ārija Vicinska                                    

          Solveiga Kotāne-Daukste

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:     Dina Svikle

Biroja administratore:  Sanita Puķīte

Pedagoģisko darbinieku saraksts 2022./2023.m.g.