Skolas personāls

 

Direktore: Nora Smilga

 

Direktores vietnieces izglītības jomā:

Elga Krone-Kalniņa

                            Ārija Vicinska                                      

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:     Dina Svikle

Biroja administratore:  Sanita Puķīte

Pedagoģisko darbinieku saraksts 2023./2024.m.g.

Akmentiņa Daiga matemātikas skolotāja5.b klases audzinātāja
Alksne Vineta1. – 4. klašu skolotāja, mācīšanās konsultants2.b klases audzinātāja
Aļeksejeva
Ludmila
pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs3.a klases audzinātāja
Apse DaigaLatviešu valodas skolotāja, bibliotekāre6.a klases audzinātāja
Apsīte Žanetemūzikas skolotāja,
personības pārmaiņu procesa “Līderis manī “ mentors, instrumentālā ansambļa vadītāja,
projekta PuMPuRS koordinatore
8.a klases audzinātāja
Aseriņš Robertssākumskolas skolotājs2.a klases audzinātājs
Bezdelīga Elēnapagarinātās dienas grupas skolotāja
Birska Dzintraķīmijas un dabaszinību skolotāja
Broka Unavācu valodas skolotāja
Bumbiere Dainalogopēds
Dauksts Arnisbioloģijas skolotājs, florbola pulciņa skolotājs9.a klases audzinātājs
Dekšeniece Dacedatorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Fenska Ināramūzikas skolotāja, 1.klašu kora vadītāja
Gaiķe Līgamūzikas skolotāja, 2. – 4. klašu kora vadītāja
Gaiķis Jānisdizaina un tehnoloģiju skolotājs
Gosa Vita1. – 4. klašu skolotāja1.a klases audzinātāja
Hvesko Ivetavizuālās mākslas, pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagogs palīgs
Illarionova Adelīnasporta skolotāja
Jargans Ilmārsvides pulciņa skolotājs
Krauze Lienesporta un datorikas skolotāja, robotikas un vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņu skolotāja, tehnoloģiju mentors   9.b klases audzinātāja
Krone-Kalniņa Elgadirektores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja, vizuālās mākslas pulciņa skolotāja        
Krūmiņa Katrīna Martapagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagogs palīgs, latviešu valodas skolotāja jauniebraucējiem6.c klases audzinātāja
Krūmiņš Tomsģeogrāfijas skolotājs
Ķimene Nikolaangļu valodas skolotāja
Ķīsis Kristapsinterešu izglītības skolotājs (tautiskās dejas)
Lazdiņš Dainiskoncertmeistars
Logina Renātesociālais pedagogs5.a klases audzinātāja
Mačuka Inga1. – 4. klašu skolotāja, vizuālās mākslas pulciņa skolotāja1.c klases audzinātāja
Melngaile Kristiāna Līgamatemātikas skolotāja4.b klases audzinātāja
Mieze Sandrateātra mākslas skolotāja, teātra un skatuves runas pulciņu skolotāja
Naglis Kristapsmatemātikas skolotājs, galda hokeja pulciņa skolotājs7.a klases audzinātājs
Pelša Indramatemātikas skolotāja
Petrova Liudmilapedagoga palīgs Ukrainas skolēniem
Pilāne Lindavēstures skolotāja
Pluģis Mārtiņšsporta skolotājs, futbola pulciņa skolotājs3.b klases audzinātājs
Poddubnaja Margoangļu valodas skolotāja
Preisa Ilvavizuālās mākslas skolotāja
Purvaine Dacesporta organizators, sporta skolotāja, volejbola pulciņa vadītāja6.b klases audzinātāja
Saveļjeva Zojakrievu valodas skolotāja
Savrinoviča Gunitadizaina un tehnoloģiju skolotāja
Skudrīte Solvita1. – 4. klašu skolotāja1.b klases audzinātāja
Smilga Norapedagogs palīgs
Suško Ludmila1. – 4. klašu skolotāja4.a klases skolotāja
Šiltere Regīnafizikas skolotāja
Šube Anitalatviešu valodas skolotāja8.b klases audzinātāja
Tālbergs Askoldsvēstures skolotājs
Veismane Lauraangļu valodas skolotāja
Vicinska Ārijadirektores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja
Vizule – Jakobsena Zanepagarinātās dienas grupas skolotāja
Zaica Irēnasociālo zinību skolotāja, programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja, tautas deju kolektīva “Imanta” vadītāja7.b klases audzinātāja
Zonberga Aijaizglītības psihologs2.a klases audzinātāja
Žemaite Inese1. – 5. klašu skolotāja1. c klases audzinātāja