Skolas personāls

Administrācija:

Direktores p.i.

 

Nora Smilga

Direktores vietnieces izglītības jomā:

Kristīne Bringmane

                                      Ārija Vicinska                                    

Solveiga Kotāne-Daukste

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:

Dina Svikle

Biroja administratore:

Sanita Puķīte

Pedagoģisko darbinieku saraksts 2021./2022.m.g.

  Uzvārds Vārds Mācību priekšmets Audzināmā klase
      Akmentiņa      Daiga       matemātika  
      Alksne     Vineta      sākumskolas mācību priekšmeti                  3.b
      Apse     Daiga

      latviešu valoda, literatūra   

      bibliotekāre

    9.a
      Apsīte     Žanete       mūzika pamatskolā     6.a
   Krauze Liene       informātika, sports     7.b
      Bringmane     Kristīne       latviešu valoda, literatūra  
      Bumbiere     Daina       logopēde  
      Dauksts     Arnis       bioloģija, sports     7.a
     Savrinoviča   Gunita

     mājturība un tehnoloģijas,

      dizains  un tehnoloģijas

 
      Gaiķis     Jānis

      mājturība un tehnoloģijas,

      dizains  un tehnoloģijas

 
      Gosa     Vita       sākumskolas mācību priekšmeti     1.a
      Ķikuts    Valdis       vizuālā māksla  
    Kunga-Švītiņa     Inese       mūzika sākumskolā      5.a
      Hvesko     Iveta       pagarinātā dienas grupa, pedagoga         palīgs  
     Seikstule    Inga       angļu valoda      
          
      Krūmiņš    Toms       ģeogrāfija  
      Mačuka     Inga       sākumskolas mācību priekšmeti     1.b
      Neilande     Astra       pagarinātā dienas grupa  
    Ošeniece    Olga       vēsture      
      Pluģis     Mārtiņš       sports      
      Purvaine     Dace       sports, sporta organizatore     4.b
      Saveļjeva     Zoja        krievu valoda  
      Skudrīte     Solvita       sākumskolas mācību priekšmeti     2.b
      Suško     Ludmila       sākumskolas mācību priekšmeti     2.a
      Šiltere     Regīna       fizika  
      Šube     Anita       latviešu valoda, literatūra    6.b
     Kotāne-Daukste   Solveiga       Jauniešu līderības skola, karjeras izglītība     9.b
      Vicinska     Ārija       angļu valoda  
      Zaica     Irēna       sociālās zinības     5.b
      Birska     Dzintra       ķīmija  
      Želnina     Gunta       sākumskolas mācību priekšmeti,         angļu valoda     3.a
      Žemaite     Inese        sākumskolas mācību priekšmeti,    angļu valoda      4.a
      Zonberga     Aija       psihologs     8.b
      Logina    Renāte       Sociālais pedagogs