Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g.

 

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasē. Skatīt šeit

 

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks. Skatīt šeit

 

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, iespējamas izmaiņas VPD norisē!

 

Papildu informācija:

Ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem varat iepazīties interneta vietnē www.visc.gov.lv

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem skatāma šeit