Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g.

 

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem
    Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu  (kombinēti)
  – mutvārdu daļa – 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim,
  – rakstu daļa – 2020.gada 20. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem
 
Diagnosticējošie darbi notiek:

 •  latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti)
  – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim,
  – rakstu daļa – 2020.gada 19. februārī;
 •  matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī;
 •  dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9.kl.)

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombi­nēti) – rakstu daļa -gada 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa -gada 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) -gada 2. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) -gada 9. jūnijā.

 

Papildu informācija:

Ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem varat iepazīties interneta vietnē www.visc.gov.lv

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem skatāma šeit