Valsts pārbaudes darbi

 

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2021./2022.m.g. pieejams šeit

 

Papildu informācija:

Ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem varat iepazīties interneta vietnē www.visc.gov.lv

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem skatāma šeit