Valsts pārbaudes darbi

 

Ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem varat iepazīties interneta vietnē šeit

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem skatāma šeit