Sociālais pedagogs – Renāte Logina


Kam tic sociālais pedagogs? Sociālais pedagogs tic, ka ir pamatoti cēloņi, kāpēc daži skolēni saskaras ar mācību grūtībām vai izraisa konfliktsituācijas. Sociālais pedagogs tic, ka ir svarīgi, kopīgi sadarbojoties skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem, atklāt šos iemeslus, lai varētu viņiem palīdzēt atrisināt šos sarežģījumus.  Ko dara sociālais pedagogs? Strādā ar…

Lasīt vairāk

Logopēde – Daina Bumbiere


Darba specifika: Skaņu izrunas traucējumu korekcija Fonemātiskās uztveres attīstīšana Vārda skaņu sastāva analīzes un sintēzes, diferencēšanas iemaņu veidošana. Leksiski-gramatisko traucējumu korekcija Rakstīšanas un lasīšanas traucējumu korekcija Skolotājs-logopēds sniedz atbalstu skolēniem ar skaņu izrunas traucējumiem, nepietiekami attīstītu fonemātisko uztveri, nepietiekamām prasmēm diferencēt līdzīgi skanošas skaņas, veikt vārda skaņu sastāva analīzi un…

Lasīt vairāk

Psihologs – Aija Zonberga


Skolas psihologs ir kvalificēts praktiskais psihologs ar akadēmisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Psihologs skolā palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā. Psihologs aizstāv sava klienta intereses un ievēro profesionālās ētikas kodeksa noteikumus, nodrošinot saņemtās personiskās informācijas konfidencialitāti. Skolas psihologs pievērš pastiprinātu uzmanību: 1., 5.,10….

Lasīt vairāk

Speciālais pedagogs – Vineta Alksne


Speciālais pedagogs katru dienu organizē individuālo vai grupu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un nepieciešams atbalsts mācību procesā. speciālās izglītības skolotājs saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotājiem un vienojas par to, kad bērns mācās individuāli un kad piedalās kopējās mācību stundās; palīdz īstenot izglītības programmu…

Lasīt vairāk