Atbalsts un palīdzība izglītojamiem un vecākiem


Uzticības tālruņi Krīzes centra “Skalbes” diennakts uzticības tālrunis 67222922, 27722292 (no BITE tīkla) Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālrunis 116111  Psiholoģiskās palīdzības centrs vecākiem 67814792 (pirmd. un trešd. no 13.00 – 16.00) www.bernutalrunis.lv   Psiholoģiskā palīdzība Krīzes centrs “Skalbes”  – 67222922 – Rīga,  www.skalbes.lv Cietušo atbalsta centrs – 67298322 – Rīga, Kr. Barona 88/2-42, www.cac.lv  “Marsa gatve”   Krīzes centrs ielu…

Lasīt vairāk

Psihologs – Aija Zonberga


Skolas psihologs ir kvalificēts praktiskais psihologs ar akadēmisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Psihologs skolā palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā. Psihologs aizstāv sava klienta intereses un ievēro profesionālās ētikas kodeksa noteikumus, nodrošinot saņemtās personiskās informācijas konfidencialitāti. Skolas psihologs pievērš pastiprinātu uzmanību: 1., 5.,10….

Lasīt vairāk

Sociālais pedagogs – Renāte Logina


Kam tic sociālais pedagogs? Sociālais pedagogs tic, ka ir pamatoti cēloņi, kāpēc daži skolēni saskaras ar mācību grūtībām vai izraisa konfliktsituācijas. Sociālais pedagogs tic, ka ir svarīgi, kopīgi sadarbojoties skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem, atklāt šos iemeslus, lai varētu viņiem palīdzēt atrisināt šos sarežģījumus.  Ko dara sociālais pedagogs? Strādā ar…

Lasīt vairāk

Medmāsa – Lidija Karpova


Skolas medmāsas pienākumi: savas kompetences ietvaros veikt profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, nekavējoties ziņot izglītības iestādes vadībai, kad konstatēts personu veselības un drošības apdraudējums; sniegt informāciju izglītības iestādes skolēniem, darbiniekiem un apmeklētājiem apdraudējuma gadījumos, veikt sanitāri higiēnisko un profilaktiski izglītojošo darbu,…

Lasīt vairāk

Logopēde – Daina Bumbiere


Darba specifika: Skaņu izrunas traucējumu korekcija Fonemātiskās uztveres attīstīšana Vārda skaņu sastāva analīzes un sintēzes, diferencēšanas iemaņu veidošana. Leksiski-gramatisko traucējumu korekcija Rakstīšanas un lasīšanas traucējumu korekcija Skolotājs-logopēds sniedz atbalstu skolēniem ar skaņu izrunas traucējumiem, nepietiekami attīstītu fonemātisko uztveri, nepietiekamām prasmēm diferencēt līdzīgi skanošas skaņas, veikt vārda skaņu sastāva analīzi un…

Lasīt vairāk

Bibliotekāre – Daiga Apse


Par bibliotēku skatīt šeit

Lasīt vairāk