Volejbols

Pulciņa vadītāja   Adelīna Illarionova

Interešu izglītības pulciņš, kurā skolēni pilnveido prasmes volejbolā, kurā vadītāja ļauj skolēniem brīvi izteikt savas vēlmes, pierādīt sevi un parādīt savas prasmes. Volejbols ir komandas spēle, un skolēni mācās sadarboties, pieņemt katru dalībnieku un palīdzēt pilnveidot savu komandas biedru prasmes. Liels prieks ir par jaunākajiem volejbolistiem, kuri ar katru nodarbību izpilda arvien sarežģītākus un grūtākus vingrinājumus. Priecē skolēni, kuri labprāt savu brīvo laiku pavada kopā ar citiem skolas biedriem!

Liels gandarījums par izveidotajām skolas komandām, kuru dalībnieki savas prasmes demonstrē dažāda līmeņa volejbola sacensībās: skolas sacensībās, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona skolu spartakiādē, Rīgas skolēnu spēlēs, skolas Lieldienu volejbola turnīros, kurā dalībnieki ir gan skolēni, gan skolotāji, gan absolventi.