Stundu laiki

Stundas1.-4.klase5.-9.klase
1. stunda8.30 – 9.108.30 – 9.10
2. stunda9.20 – 10.009.20 – 10.00
3. stunda10.15 – 10.5510.15 – 10.55
4. stunda11.05 – 11.4511.05 – 11.45
5. stunda11.55 – 12.3512.15 – 12.55
6. stunda13.05 – 13.4513.05 – 13.45
7. stunda13.55 – 14.3513.55 – 14.35
8. stunda 14.40 – 15.20

Brokastis 10.00-10.15

1.-4. klasēm pusdienas 12.35-13.05

5.-9. klasēm pusdienas 11.45-12.15