Skolas īstenotās izglītības programmas


Skola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu (21011111) IP_akreditacijas lapas Skolas_akreditacijas_lapa

Lasīt vairāk