Koris

Pa dzīves raibajām notīm mēs skanīgi ejam,

Pa dzidro oktāvu kalniem augšā un lejā.

Tā melodija, ko dziedam, kas to ir devis?

Un tā ir dziesma, kas paliek, paliek aiz Tevis!

 

1.-3. klašu koris:

„Skaitliski esam vislielākais skolas koris – ap 40 dziedātāju! Mūsu skatuves pieredze ir jau nedaudz lielāka nekā mazākajiem dziedātājiem. Neviens sākumskolas pasākums nepaiet bez mums: Miķeļi, Mārtiņdiena, skolas jubileja u.c. Zinām, ko nozīmē piedalīties skolas „lielajos” koncertos, pirms tam izturot rūdījumu ģenerālmēģinājumos! Muzikālais cīņas gars mūs uztur koru skatēs un konkursos. Esam cīnītāji! Varam lepoties ar iegūtajiem 1.pakāpes diplomiem gan rajona, gan pilsētas skatēs, kā arī ar dalību dažādos pasākumos: Ziemassvētkos puišu grupa piedalās labdarības pasākumā BKUS, iepriecina vecos ļaudis ar koncertu sociālās aprūpes namos, ka arī sadarbojas ar blakus esošām skolām. Pēdējos gados esam piedalījušies Rīgas pilsētas rīkotajos pasākumos “Doma gailis – 2014” un “Pētergailis – 2015”.

Meiteņu koris:

„Mums ir visilgākā darbošanās pieredze – 18 gadu! Esam „spuraini” pusaudži un skolotājām Aelitai un Žanetei ar mums nav viegli, bet mēs protam saņemties un ar gandarījuma sajūtu un darbiem tikt līdz uzvarām! Izcīnītās 1. Pakāpes diplomi gan rajona, gan pilsētas skatē, ļāvuši 2015.gadā piedalīties XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos”. Šo laiku atceramies ar jaunu pieredzi, piedzīvojumiem un kopā būšanas sajūtu.

Mūs, visus trīs korus, kopā satur un ar mums priekos un bēdās ir mūsu skolotājas Aelita Grāve un Žanete Apsīte!

Lai mums izdodas arī turpmāk!