Teātra pulciņš

Pulciņa vadītāja : Sandra Mieze

Jau vairāk kā 15 gadus Rīgas 69.pamatskolā sākumskolas skolēniem ir iespēja pēc mācību stundām darboties interešu izglītības  teātra pulciņā.

     Dalībniekus apvieno interese par teātra mākslu, sadarbību komandā, atraktivitāte un radošums. Šajā interešu izglītības pulciņā skolēni apgūst prasmi iejusties dažādās situācijās, lomās, kā arī apgūst  iemaņas plastikā, attīsta ritma izjūtu mūzikā, pilnveido iztēli un sadarbības prasmes.

       Teātra pulciņa vadītāja kopā ar skolēniem organizē gadskārtu ieražu svētku pasākumus – Miķeļdienu, Mārtiņdienu, īpašs notikums ir Ziemassvētku izrādes iestudēšana, kurā piedalās visi teātra pulciņa dalībnieki. 

       Teātra pulciņam izveidojusies cieša sadarbība ar deju kolektīvu “Imanta” un tās vadītāju Irēnu Zaicu.  Deju kolektīvu sadraudzības koncertus “Soļi rudenī” vada teātra pulciņa  skolēni.