Teātra pulciņš “Saules kripatiņas”

Pulciņa vadītāja : Ludmila Suško

Jau vairāk kā 15 gadus Rīgas 69.vidusskolā sākumskolas skolēniem ir iespēja pēc mācību stundām darboties interešu izglītības  teātra pulciņā “Saules kripatiņas”.

     Dalībniekus apvieno interese par teātra mākslu, sadarbību komandā, atraktivitāte un radošums. Šajā interešu izglītības pulciņā skolēni apgūst prasmi iejusties dažādās situācijās, lomās, kā arī apgūst  iemaņas plastikā, attīsta ritma izjūtu mūzikā, pilnveido iztēli un sadarbības prasmes.

       Teātra pulciņa vadītāja Ludmila Suško kopā ar skolēniem organizē gadskārtu ieražu svētku pasākumus – Miķeļdienu, Mārtiņdienu, īpašs notikums ir Ziemassvētku izrādes iestudēšana, kurā piedalās visi teātra pulciņa dalībnieki. Kolektīvs ar izrādēm viesojas pirmsskolas iestādēs “Kamenīte” un “Laismiņa”.

       Teātra pulciņam izveidojusies cieša sadarbība ar deju kolektīvu “Imanta” un tās vadītāju Irēnu Zaicu.  Deju kolektīvu sadraudzības koncertus “Soļi rudenī” vada teātra pulciņa  skolēni.

          Kā atzīst teātra pulciņa vadītāja Ludmila Suško, lai realizētu visas idejas un iestudētu priekšnesumus, talkā nāk arī pulciņa dalībnieku vecāki. Paldies viņiem par atbalstu!