Teātra pulciņš “Saules kripatiņas”

Pulciņa vadītāja : Ludmila Suško

Jau 10 gadu teātra pulciņā „ Saules kripatiņas”  darbojas sākumskolas skolēni. Dalībniekus  apvieno interese par teātra mākslu, radošums, sadarbošanās komandā.  Mācību gada laikā „Saules kripatiņas” skolā organizē pasākumus, piedalās skatēs, ciemojas  pirmsskolas iestādēs, bet Ziemassvētku uzvedums apvieno visu kolektīvu.