Profesionālā pilnveide


Rīgas 69. vidusskolas pedagogi ir pārliecināti, ka mācīties un dalīties ir stilīgi! Kā gan citādi iemācīt skolēniem, ka jāmācās būs visa mūža garumā?

Profesionālajā pilnveidē izmantojam savstarpējo mācīšanos savā slolā – vērojam un analizējam kolēģu stundas, izmantotās pieejas un metodes. Piedalāmies kursos, kas skolā tiek organizēti par skolas attīstībai nozīmīgām tēmām, apmeklējam individuāli vai komandā kursus ārpus skolas atbilstoši katra pedagoga individuālajām vēlmēm un vajadzībām, kā arī tīklojamies ar citām Latvijas skolām.

2017./2018.m.g. skolā notikušās mācības:

 • LU docētājas Ērikas Lankas seminārs par pedagogu profesionālās ētikas jautājumiem
 • Liepājas Izglītības pārvaldes metodiķes Ingas Ekuzes vadītie kursi par VIMALA metodiku – vienaudžu mācīšanos lasītprasmes attīstīšanai
 • Nodarbība par uzdevumi.lv izmantošanu mācību procesā

2018./2019. m.g. skolā notikušās mācības:

 • Nodarbība par Lielvārda digitālajiem mācību resursiem darbā ar soma.lv
 • VITAE mūžizglītības institūta izveidotāja Rolanda Ozola video lekcija un vadītie semināri par efektīvu mācību stundu
 • Rolanda Ozola vadītā ievadnodarbība par starptautisko programmu “Līderis manī”
 • Mārupes vidusskolas direktores vietnieces izglītības jomā Sanitas Zvejas vadītās nodarbības par atgriezenisko saiti un formatīvo vērtēšanu mācību procesā
 • Liepājas 6. vidusskolas direktora Kārļa Strautiņa un Juglas vidusskolas direktores vietnieces Ievas Kalniņas vadītie kursi pedagogiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem par 7 veiksmīgu cilvēku paradumiem, kas ir pamatā Franklina Koveja starptautiskajai izglītības programmai “Līderis manī”

Tīklošanās pieredze:

 • Dalība Brīvprātīgajā skolu tīklā no 2017. gada – dalība pieredzes apmaiņas semināros, dalība un radošo darbnīcu vadīšana Vasaras universitātēs 2017., 2018., 2019. gadā
 • Sadarbība ar Cēsu Pilsētas vidusskolu, Limbažu 3. vidusskolu un Valmieras 2. vidusskolu, semināra organizēšana Rīgas 69. vidusskolā, nodarbību vadīšana Cēsīs
 • Direktores Ijas Lasmanes sadarbība ar Direktoru Akadēmijā iesaistītajām skolām 2017. – 2019.g. no Raunas, Cēsīm, Alūksnes, Raiskuma, Stalbes, Drabešiem, Nīcas, Grobiņas, Kandavas, Carnikavas un Rīgas.

Pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas skolām – meistarklases, stundu vērošana un semināri:

 • Cēsu pilsētas pamatskola – 2017., 2018., 2019.g.
 • Nīcas vidusskola – 2018.g.
 • Ventspils 1. pamatskola – 2019.g.
 • Mārupes vidusskola – 2019.g.