Interešu izglītība

Skola piedāvā vispusīgas interešu izglītības nodarbības sportā, vizuālajā mākslā, mūzikā un teātra mākslā. Skolēniem pēc stundām ir iespēja iesaistīties šādos interešu izglītības pulciņos:

 • Tautiskās dejas
 • Teātris
 • Vokālais ansamblis
 • Instrumentālais ansamblis
 • Skatuves runa
 • Vizuālā māksla
 • Galda hokejs
 • Robotika
 • Florbols
 • Futbols
 • Volejbols
 • Jauniešu līderības skola