Interešu izglītība

Skola piedāvā vispusīgas interešu izglītības nodarbības sportā, vizuālajā mākslā, mūzikā un teātra mākslā. Skolēniem pēc stundām ir iespēja iesaistīties šādos interešu izglītības pulciņos:

 • Tautas deju kolektīvs (1.-2.klase, 3.-4.klase, 5.-9.klase)
 • Koris, 1. klase.
 • Koris , 2.- 4.klase
 • Instrumentālais ansamblis, 2.-9.klase
 • Teātra pulciņš (1.-2.klase, 3.- 4.klase, 5. – 9. klase)
 • Vizuālā māksla, (1.klase, 2.-4. Klase)
 • Vizuālā māksla, (1.-3.klase, 4.-9.klase)
 • Vispusīgā fiziskā sagatavotība (1.-4.klase)
 • Futbols (1.-2.klase, 3.-5.klase)
 • Volejbols, 5.-9.klase
 • Robotika, 4. -5.klase
 • Jauniešu līderības skola, 4.-9.klase
 • Vides pētnieki, 5.-9.klase
 • Modelēšana un 3D printēšana, 4. – 9. klase