Mēs skolai

“Cilvēkus sasaista kopā citu cilvēcīgums un aktivizē jauna, svaiga domāšana, jaunas, radošas alternatīvas un iespējas.”

/S.R.Kovejs/

Savstarpējā sadarbība ar skolēniem, viņu vecākiem, mūsu absolventiem un ikvienu sadarbības partneri ir vērtība un atbalsts, kas veicina  Rīgas 69.vidusskolas attīstību kopīgu mērķu sasniegšanā. Mēs esam gandarīti un pateicīgi par kopā paveikto!