Skolas vēsture

 

Skolas vēsture sākas ar to brīdi, kad 1972.gada janvārī tika ielikts ēkas pamatakmens. Skolu bija paredzēts pabeigt 1973.gadā, taču plāni mainījās, un skolas ēka tika pabeigta 1972. gada 31.augustā.

Tā paša gada 1.septembrī darbu uzsāk Rīgas 69.vidusskola – pirmā skola, kas būvēta pēc jauna, atšķirīga projekta – pirmā 3 korpusu skola Latvijā. Par skolas pirmo direktoru kļūst Jevgēnijs Arbidāns. Pirmajā mācību gadā skolā mācības uzsāk 1013 dažādu tautību skolēni, kas veido 34 klašu komplektus, un strādāt sāk 50 skolotāji (no tiem 12 skolotāji, kas tikko ieguvuši augstāko izglītību). Ar laiku netālu tiek uzcelta vēl viena skola (Rīgas 78.vidusskola), un no tā brīža mūsu skola ir latviešu vidusskola.

Laiks rit… Skolēni mācās, skolotāji strādā, veidojas skolas tradīcijas – tautas dejas, kori, Žetonu vakari un vēl, un vēl…

Tā 1977.gada 8.aprīlī skolotāja Biruta Boržemska dibina skolas deju kolektīvu „Imanta”, kuru šobrīd turpina vadīt mūsu skolas absolvente Irēna Zaica. 2017.gadā deju kolektīvs ar vērienīgu koncertu atzīmēja 40 gadu pastāvēšanu.

Savukārt 1994.gada rudenī skolotāja Inga Šarķe (Graumane) izveidoja kori „Sonante”, kurā iesaistījās gan skolēni, gan absolventi. Koris “Sonante” ar panākumiem uzstājies baznīcās, koncertzālēs, labdarības pasākumos, konkursos Latvijā un ārzemēs. Piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

No 2007. -2017.gadam skolā darbojās arī vidusskolas vokālais ansamblis „Cantando” (vadītāja Žanete Apsīte). Tā dalībnieki piedalījušies gan skolas organizētajos pasākumos un labdarības koncertos, kā arī ar panākumiem startējuši vokālo ansambļu skatēs.

Skolas direktori tās pastāvēšanas vēsturē:

  • Jevgēnijs Arbidāns 1972. – 1998.
  • Juris Venckus 1998. – 2016.
  • Ija Grosmane no 2017. – 2021.
  • Nora Smilga no 2022.gada

Direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā: M.Seržante, D.Strejeva, A.Kramiņa, N.Tarasēviča, J.Motričenko, V.Rumba, S.Bluka, A.Gerkena, V.Krūmiņš, A.Dumpeniece, R.Grodska, A.Gabrusenoka, J.Cera, I.Šarķe, I.Jukēvica, A.Grāve, Ā.Vicinska, K.Bringmane.

Kopš skolas dibināšanas skolā līdz 2020,gadam strādāja sākumskolas matemātikas skolotāja Zenta Graumane.

Rīgas 69.vidusskolu absolvējušas un atgriezušās tajā strādāt latviešu valodas un literatūras skolotājas Anita Šube un Daiga Apse, sākumskolas skolotājas Iveta Hvesko un Inese Žemaite, deju kolektīva vadītāja un sociālo zinību skolotāja Irēna Zaica, logopēde Daina Bumbiere, sporta un informātikas skolotāja Liene Krauze., kā arī matemātikas skolotājs un galda hokeja interešu izglītības pulciņa vadītājs Kristaps Naglis.

Arī skolas klašu žurnālos atgriežas pazīstami uzvārdi, un 69. skolu par savu turpina saukt bijušo skolēnu bērni un nu jau arī mazbērni.

2022.gada pavasarī skolai tika atzīmēti 50 pastāvēšanas gadi.