Par skolu

 

Sveicināti Rīgas 69.vidusskolas mājaslapā!

Priecājamies, ka esi šeit! Ieskatu mūsu skolas vērtībās atradīsi, ja noskatīsies video, savukārt mūsu ikdienu sajutīsi, iepazīstoties ar skolas aktualitātēm. Spied uz “Sākums” un sāc ceļojumu.

Mūs var atrast arī https://www.facebook.com/r69vsk/

 

                                  

Rīgas 69. vidusskola atrodas Imantas ielā 11a blakus Anniņmuižas parkam. Skolai ir savs logo, himna, karogs, bibliotēka, aktu un sporta zāle. Kopš 2017. gada tās direktore ir Ija Grosmane. Skola ir iesaistījusies Ekoskolu programmā un 2018./2019.m.g.  ieguvusi Zaļo karogu. Skolēniem ir iespēja darboties Skolēnu padomē un Ekopadomē. Skolā ir pieejams psihologs, sociālais un speciālais pedagogs, logopēds, kā arī koordinators karjeras jautājumos.

Skola piedāvā:

  • iegūt kvalitatīvu izglītību,
  • starptautisku Franklin Covey izglītības programmu “Līderis manī”,
  • atbalstu talantīgiem skolēniem, kā arī skolēniem ar mācīšanās traucējumiem,
  • konsultācijas visos mācību priekšmetos,
  • pagarināto dienas grupu sākumskolēniem,
  • plašu interešu izglītības piedāvājumu,
  • peldēšanas nodarbības 2. klasēs
  • slidošanas nodarbības 4.klasē,
  • veikt zinātniski pētniecisko darbību,
  • aktivitātes un līdzdalību Ekoskolu programmā,
  • papildu nodarbības ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Pumpurs”, kā arī iniciatīvā “Latvijas skolas soma”
  • plašu grāmatu un uzziņu literatūras klāstu bibliotēkā,
  • Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”.
  • Esam iesaistījušies ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001) un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001), kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. Ar labiem panākumiem startējam rajona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, savukārt koris un deju kolektīvs vienmēr bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

No 2019./2020.m.g. īstenojam starptautisko Franklin Covey izglītības programmu “Līderis manī”.

Skolas misija – nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, sadarbībā un kompetencēs balstītu ilgtspējīgu izglītību katram skolēnam.

Vīzija – kļūt par Kurzemes priekšpilsētā atpazīstamu, pieprasītu un uz līderību orientētu skolu skolēniem, vecākiem un potenciālajiem interesentiem.

 Skolas darba prioritātes:

  • Pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu 21. gadsimta vajadzībām, lai veicinātu skolēnu individuālos sasniegumus,
  • Nodrošināt efektīvas mācību stundas,
  • Pilnveidot sadarbību un komunikāciju.

Skolas stratēģiskie mērķi: 

  • Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem,
  • Pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu, 21. gadsimta vajadzībām,
  • Iesaistīt pedagogus, skolēnus un vecākus projektos.

Skolas vērtības

  • Sadarbība
  • Atbildība/ līdzatbildība
  • Drošība
 •  

  

Mājaslapā ir izmantoti attēli no Rīgas 69.vidusskolas bijušo un esošo skolēnu, vecāku un pedagogu arhīviem. Pedagogi un vecāki ir devuši piekrišanu savu un savu bērnu  portretu ievietošanai. Ja par kāda attēla publiskošanas pamatotību rodas šaubas, tā autoram, tajā redzamajai personai vai tās likumīgajam interešu pārstāvim ir iespējams sazināties ar mājaslapas redaktori, rakstot e-pastu uz adresi – zapsite@edu.riga.lv