Par skolu

Sveicināti Rīgas 69.pamatskolas mājaslapā!

Priecājamies, ka esi šeit! Ieskatu mūsu skolas vērtībās atradīsi un mūsu ikdienu sajutīsi, iepazīstoties ar skolas aktualitātēm. Spied uz “Aktualitātes” un sāc ceļojumu!

Mūs var atrast arī https://www.facebook.com/r69ps

Rīgas 69. pamatskola atrodas Imantas ielā 11a blakus Anniņmuižas parkam. Skolai ir savs ģerbonis, logo, himna, karogs, bibliotēka, pasākumu un sporta zāle. Skolēniem ir iespēja darboties Skolēnu padomē un Jauniešu līderības skolā Franklin Covey personības pārmaiņu procesa “Līderis manī” ideju iedzīvināšanai, kā arī daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos. Skolā ir pieejams psihologs, sociālais pedagogs un logopēds, un koordinators karjeras jautājumos.

 

Skolas darba prioritātes (stratēģiskie mērķi):

  • Kompetenču pieejas ieviešana, īstenojot pamatizglītības programmu,
  • Diferencēta, individualizēta izglītības procesa īstenošana, izmantojot LiM (personības pārmaiņu procesa “Līderis manī”) pieeju.

Skola piedāvā:

  • iegūt kvalitatīvu izglītību,
  • iesaistīties starptautiskajā Franklin Covey personības pārmaiņu procesā “Līderis manī”,
  • atbalstu talantīgiem skolēniem, kā arī skolēniem ar mācīšanās traucējumiem,
  • konsultācijas visos mācību priekšmetos,
  • pagarināto dienas grupu sākumskolēniem,
  • plašu interešu izglītības piedāvājumu,
  • peldēšanas nodarbības 2. klasēs,
  • apgūt pētnieciskā darba prasmes,
  • iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumus,
  • plašu grāmatu un uzziņu literatūras klāstu bibliotēkā,
  • Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”.
  • Esam iesaistījušies Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”.
  • Ar labiem panākumiem startējam rajona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, savukārt koris un deju kolektīvs vienmēr bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

  Mājaslapā ir izmantoti attēli no Rīgas 69.vidusskolas bijušo un esošo skolēnu, vecāku un pedagogu arhīviem. Pedagogi un vecāki ir devuši piekrišanu savu un savu bērnu  portretu ievietošanai. Ja par kāda attēla publiskošanas pamatotību rodas šaubas, tā autoram, tajā redzamajai personai vai tās likumīgajam interešu pārstāvim ir iespējams sazināties ar mājaslapas redaktori, rakstot e-pastu uz adresi – zapsite@edu.riga.lv