Jauniešu līderības skola

Jauniešu līderības skolas vadītāja Vineta Alksne

Līderība ir domāšanas veids, veids, kā rīkoties un, pats galvenais, veids, kā sazināties. /Simon Sinek/

Neformālās izglītības pulciņa “Jauniešu līderības skola 5.-9.klasei” programmas mērķis ir veicināt jauniešu līderības prasmes un jauniešu iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs atbilstoši Rīgas 69.vidusskolas Franklin Covey programmai “Līderis manī” (tiek īstenota no 2019./2020. mācību gada), kas balstīta uz Stīvena Koveja izveidoto 7 paradumu teoriju. “Līderis manī” ir universāli principi, kas māca efektīvu rīcību, un pulciņā iesaistītajiem jauniešiem ir iespēja to apgūt neformālā, atvērtā, uz komunikāciju un sadarbību vērstā vidē. Tas ir veids, kā pilnveidot savu personību, satikt domubiedrus, īstenot dažādas iniciatīvas, idejas, izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Darbs ar jauniešiem, balstoties uz “Līderis manī” idejām:

1)      sekmē pašnoteikšanās spējas, veicinot iesaistīšanos,

2)      stiprina pašapziņu, attīstot līdztiesību,

3)      veido pašcieņu, izkopjot toleranci,

4)      nodrošina socializāciju, stiprinot atbildību.