Vizuālā māksla

Pulciņa vadītājas – Laura Kalna un Elga Krone-Kalniņa

Bērni darbojas trīs dažādās vecuma grupās – 1.klašu, 2. – 3. un 4. – 9.klašu.

Pulciņos skolēni apgūst ne tikai glezniecības, grafikas, tēlniecības pamattehnikas skolā, bet arī dodas uz radošajām darbnīcām Laikmetīgās Mākslas centrā KIM?, Nacionālajā Mākslas muzejā, kā arī brauc pie meistariem.

Nodarbības vada ne tikai pedagogi, bet arī topošie mākslinieki – skolas absolventi no J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, kuru mākslas darbi rotā arī skolas gaiteņus. Kad laikapstākļi lutina, notiek plenēri dabā – Anniņmuižas parkā, jūrmalā, Vecrīgā.

Pulciņa dalībnieku darbi izstādēs priecē pārējos skolas iemītniekus un ciemiņus, arī Imantas bibliotēkas apmeklētājus, piedalās konkursos, iegūstot godalgotas vietas.