Arī brīvlaikā aicinām skolēnus parūpēties par savu mentālo veselību!


Novembrī un decembrī jaunietis jaunietim Rīgas 69.pamatskolā sniedza atbalstu psihoemocionālās labbūtības veicināšanā, īstenojot “Labbūtības ceļakarti” skolā, Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. JSPA projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās” ietvaros jaunieši no līderības skolas kopā ar savu konsultanti – atbalsta personu Solveigu Kotāni-Dauksti organizēja 6.-9.klašu jauniešiem aktivitāšu…

Lasīt vairāk

Jauniešu projekta ietvaros apzinām labbūtību


Aizvadīts vēl viens aktivitāšu posms “DARI!” jauniešu projektā “Labbūtības ceļakarte”, Rīgas 69.pamatskolas jauniešiem daloties savā redzējumā par mentālo veselību veicinošajiem faktoriem veselības nedēļā “Mēs par veselīgu ikdienu!”.  No 29.novembra līdz 3.decembrim skolā tapa pašu 6.-9.klašu jauniešu veidota informatīvā siena ar izzinošiem plakātiem par veselīgu uzturu, “Nē” atkarību izraisošām vielām, saskarsmes…

Lasīt vairāk