Arī brīvlaikā aicinām skolēnus parūpēties par savu mentālo veselību!

Novembrī un decembrī jaunietis jaunietim Rīgas 69.pamatskolā sniedza atbalstu psihoemocionālās labbūtības veicināšanā, īstenojot “Labbūtības ceļakarti” skolā, Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. JSPA projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās” ietvaros jaunieši no līderības skolas kopā ar savu konsultanti – atbalsta personu Solveigu Kotāni-Dauksti organizēja 6.-9.klašu jauniešiem aktivitāšu ciklu “REDZI-DARI-GŪSTI”.

Pasākumu cikla “REDZI” posmā jaunieši veidoja informācijas telpu vienaudžiem par mentālo veselību.

“DARI” posmā jaunieši iesaistīja savus vienaudžus būt pašiem aktīviem, līdzdarboties un atklāt savu personīgo līderību savas mentālās veselības veicināšanā, jo kā izaugsmes nodarbībā “JĀdara” teica koučs Dainis Zaltans “Tas, ko mēs ikdienā vingrināmies, ir tas, ko mēs iemācāmies”. Dainis deva jauniešiem impulsu dzīvespriekam un iespējām. Jaunieši varēja ne tikai izzināt veiksmīgas sadarbības, klausīšanās prasmes priekšnoteikumus, bet arī apzināties un izvērtēt savu iesaisti un lomu saskarsmes procesos, kas ir būtiski pēc attālinātā mācību procesa.

Veselības nedēļas ietvaros “Mēs par veselīgu ikdienu” klašu grupas veidoja un prezentēja informācijas telpā radoši – izglītojošus plakātus par paradumiem ikdienā – svarīgiem faktoriem, kas veicina jauniešu mentālo veselību (veselīgs uzturs, “Nē” atkarību izraisošām vielām, saskarsmes prasmes, paradumi, kas veicina personīgo efektivitāti un ilgtspējību sev apkārt).

Projekta aktivitāšu posmā “GŪSTI” jaunieši apguva spēli “Pasaki sev, pasaki citiem”, spēlējot paši un pielāgojot saviem klases biedriem nepieciešamo spēles metodiku. Spēles laikā jaunieši atzina, ka labprāt biežāk nodotos spēlēm, kas raisa interesantas diskusijas. Tā rezultātā viņiem rodas lielāka piederības sajūtu, uzlabojas pašvērtējums un labbūtība. Skolēni atzina, ka saņemt komplimentus un pozitīvu novērtējumu ir patīkami, kas uzlabo arī savstarpējās attiecības klasē. Un ir labi, ja ir kāds, kas viņiem var tajā palīdzēt!

Lai mums vairāk mentāli veselu un laimīgu jauniešu! Paldies visiem projekta īstenošanā aktīvajiem jauniešiem, kas palīdzēja būt gaišākām dienām Rīgas 69.pamatskolā!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

#līderismanī

#franklincovey