Emocijas, atklājumi un “zāģa uzasināšana”

Jauniešu līderības skolas dalībnieki pēc aizvadītā darba posma 1.semestrī 16.decembrī atstāja skolas telpas, lai dotos “uzasināt zāģi” un piepildīt emocionālo banku. Pārgājienā pa Imantas apkaimi jauniešiem bija interesanta orientēšanās aktivitāte, sadarbības un saskarsmes uzdevumi, kuros jaunieši viens otru labāk iepazina un saliedējās. Savas līderības prasmes jauniešiem pārgājienā izdevās apliecināt arī neparedzētās situācijās, kas deva iespēju savas prasmes un zināšanas pielietot atbilstoši situācijai. Diena izdevās emocionāli piepildīta un atklājumiem bagāta! Kopā ar skolotāju Solveigu Kotāni-Dauksti viss ir iespējams! Paldies skolotājai Dacei Purvainei par atbalstu pārgājiena maršruta izveidē!