Dokumenti

Noteikumi Nr.2-nts Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem

Noteikumi nr.6-nts Sporta un atpūtas laukuma iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi nr.7-nts Direktora, pedagogu un darbinieku rīcība, ja izglītojamais apdraud…..