Dokumenti

Noteikumi Nr.2-nts Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem

Noteikumi nr.6-nts Sporta un atpūtas laukuma iekšējās kārtības noteikumi