Struktūra

Skolēnu padome

Rīgas 69.vidusskolas Skolēnu padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija, kas ar skolas pedagogu un direktora atbalstu līdzdarbojas Rīgas 69.vidusskolas darba organizēšanā.

Skolēnu padomi veido skolēni no 4. -9.klasei, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolas skolēnu intereses, iesaistītos mācību procesa pilnveidošanā un sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.