Deju kolektīvs “Imanta”

Deju kolektīva vēsture:

Rīgas 69.pamatskolas  deju kolektīvs tika dibināts 1977.gadā. 1980.gada 12.jūnijā par augstiem sasniegumiem Dziesmu un deju svētku skatē kolektīvam tika piešķirts nosaukums „Imanta.”

Kolektīva dibinātāja ir deju skolotāja Biruta Boržemska, kura ilgus gadus, strādājot kopā ar meitu Intu Vadoni, bija arī deju kolektīva vadītāja. Aizejot pensijā, skolotāja Biruta Boržemska deju kolektīvu nodeva savām skolniecēm Lindai Plostniecei un Irēnai Zaicai. Deju kolektīvā par koncertmeistari no pirmās pastāvēšanas dienas strādāja Valentīna Leontionova. Nedaudz vēlāk koncertmeistaru pulciņu papildina Astra Neilande-Bērziņa, Žanete Apsīte un Austris Kalniņš.

Lepojamies ar saviem absolventiem, kas dejotprasmi turpina pilnveidot dažādos Latvijas vadošajos tautas deju ansambļos – “Līgo”, „Teiksma”, „Dancis”, „Daiļrade”, „Uguntiņa” un citos kolektīvos. Lepojamies ar deju kolektīva vadītājiem un jaunajiem horeogrāfiem Ingu Meieri un Edgaru Siliņu. Ingas Meieres deja „Dimdaru, damdaru” tika iekļauta 2013.gada 15. deju svētku obligātajā repertuārā.

Uz mūsu skolas dejotāju bāzes Linda Plostniece izveidojusi jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu „Imanta.”

Šobrīd deju kolektīvu vada Irēna Zaica, koncertmeistars Austris Kalniņš.

Piedaloties festivālos „Latvju bērni danci veda”, deju kolektīvs ir koncertējis dažādās Latvijas pilsētās, kā arī savu dejotprasmi rādījis Vācijā, Čehijā, Slovākijā. Deju sezonas noslēgumā DK “Imanta” piedalās kādā no starptautiskajiem folkloras festivāliem –  Bulgārijā, Maķedonijā, Grieķijā, Ungārijā, Itālijā, Slovēnijā.

Sadarbībā ar skolas teātra pulciņu “Saules kripatiņas” un vadītāju Ludmilu Suško kā tradīcija ir kļuvusi katru gadu oktobrī pulcēt kopā mūsu draugus – dejotājus no Bauskas Valsts ģimnāzijas, Rīgas 41.vidusskolas, BJC “Altona,” TDA “Līgo” un Rīgas Angļu ģimnāzijas, Jaunjelgavas k/n.

 

Dalība Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos:

1979.gadā – Padomju Latvijas Skolu jaunatnes 4.dziesmu un deju svētki

1984.gadā – Padomju Latvijas Skolu jaunatnes 5.dziesmu un deju svētki

1989.gadā – Latvijas Skolu jaunatnes 6.Dziesmu un deju svētki

1995.gadā – Latvijas Skolu jaunatnes 7.Dziesmu un deju svētki

2000.gadā – Latvijas Skolu jaunatnes 8.Dziesmu un deju svētki

2005.gadā – Latvijas Skolu jaunatnes 9.Dziesmu un deju svētki (piedalās 7 dejotāju grupas)

2010.gads – Latvijas Skolu jaunatnes 10. Dziesmu un deju svētkos

2015.gads – Latvijas skolu jaunatnes 11. Dziesmu un deju svētki

Dalība Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos:

1980.gadā – Dziesmu un deju svētki, veltīti 40.gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā. 8.deju svētki

1985.gadā – Dziesmu un deju svētki, veltīti 40.gadadienai kopš uzvaras Lielajā Tēvijas kara un Padomju Latvijas 45.gadskārtai. 9.deju svētki

1990.gadā – 20.Vispārējie latviešu dziesmu un 10.deju svētki

1993.gadā – 21.Vispārējie latviešu dziesmu un 11.deju svētki

1998.gadā – 22.Vispārējie latviešu dziesmu un 12.deju svētki

2003.gadā – 23.Vispārējie latviešu dziesmu un 13.deju svētki

2008.gadā – 24.Vispārējie latviešu dziesmu un 14.deju svētki

2013.gadā – 25.Vispārējie latviešu dziesmu un 15.deju svētki

2017.gada 7.aprīlī TDK “Imanta” esošie un bijušie dejotāji 40 gadu jubileju izdejoja koncertā “Katram sava deja”