Karjeras izglītība

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā. Karjeras izglītību skola nodrošina, izglītības procesā (mācību, klases stundās, ārpusstundās) integrējot pasākumus, kas veicinātu skolēnu karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei. Lai varētu efektīvi veidot savu karjeru, cilvēkam nepieciešams attīstīt karjeras vadības prasmes, kas ir dzīves, mācību, apmācības un darba prasmes. Liela loma tajā ir personības efektivitātei, ko nosaka  personīgie līderības paradumi un principi, tāpēc karjeras izglītības process Rīgas 69.pamatskolā ir saistīts arī ar personības pārmaiņu procesu “Līderis manī”, kas balstās uz Stīvena Koveja septiņiem efektīva cilvēka paradumiem. Karjeras izglītībā un pārmaiņu procesā “Līderis manī” svarīgākais ir sākt ar sevi (pirmie trīs paradumi), kas nozīmē sevi iepazīt un izprast, veidot pašapziņu, plānot un izvirzīt mērķus, spēt izvērtēt un novērtēt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast – ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai, kas personīgajā līderībā nozīmē darboties pēc principa REDZI-DARI-IEGŪSTI, kur redzējums uz un par šo pasauli ir cilvēka uzvedība vai rīcības, no kā izriet rezultāti.

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu:

  1. nodrošinot skolēniem sevis izpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi;
  2. radot pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību.

Par iespējām turpināt mācības pēc pamatskolas beigšanas skaties šeit:

2_Izglitibas-iespejas_pec_9klases

Karjeras izglītībā pieejamie informācijas resursi pedagogiem, skolēniem, vecākiem par profesijām un nodarbinātību:

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē  www.niid.lv  Izglītības iespējas, mācību iestādes, infografikas, karjeras izvēles testie-konsultantācijasdigitālais asistents
www.profesijupasaule.lv    Interaktīvs instruments ar profesiju aprakstiem, video un pieredzes stāstiem, iespēja pabūt virtuālajā profesiju pasaulē
Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv  Noderīgas video lekcijas par karjeras plānošanas jautājumiem, gan dažādi metodiski materiāli, kas būs interesanti gan vecākiem, gan skolēniem
www.nva.gov.lv  Padomi un uzdevumi profesijas izvēlē. Testi karjeras iespēju izzināšanai
www.prakse.lv  Izglītība, karjeras testi, profesiju apraksts apvienots ar virtuālo informāciju
parprof.lvLai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”.
https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_stunda-tavai-karjerai/Karjeras iespējas pēc 9.klases beigšanas

Vecaku-atbalsts-bernu-karjeras-izvele