Skolēnu padome

Kas ir Skolēnu padome?

Tā ir jauniešu grupa, kurā darbojas skolas proaktīvie un idejām radošie 5.-9.klašu skolēni, kuriem ir svarīgi būt līdzatbildīgiem savas skolas dzīves veidošanā un uzlabošanā.

Skolēnu padomes mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, pilnveidojot savas prasmes, zināšanas un attieksmes.

Ieguvums skolai?

Iespēja uzzināt vairāk par bērnu un jauniešu vajadzībām, iegūt palīdzīgas rokas un prātus ideju īstenošanā, gūt atbalstu ikdienas procesu uzlabošanā.

Ieguvums Skolēnu padomes dalībniekiem?

Darbojoties Skolēnu padomē, skolēniem ir iespēja atklāt sevī līderi,  attīstot 21. gadsimtā svarīgās kompetences – pašizziņu, pašvadību, mācīšanos mācīties, sadarbību, kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, līdzdalību, jaunradi, pašiniciatīvu, uzņēmējspēju, digitālo un mediju pratību. Jaunieši iegūst savam karjeras ceļam vērtīgu pieredzi, apgūstot laika plānošanu, risinot dažādus jautājumus, pieņemot svarīgus lēmumus,  izstrādājot un organizējot dažādus projektus un pasākumus, pilnveidojot savas komunikācijas un saskarsmes prasmes, uzstājoties publiski, sadarbojoties komandā,  radoši un elastīgi domājot.

Kāpēc ir vērts pievienoties Skolēnu padomei?

 Tas ir vērtīgs un efektīvs brīvā laika pavadīšanas veids. Ja skolas laikā esi darbojies SP, tad tas noteikti būs lielisks papildinājums Tavā CV. Skolēnu padomes jauniešu pulciņā Tu vari ieteikt un realizēt savas idejas, izpausties radoši, iegūt jaunus draugus, smelties iedvesmu un palīdzēt citiem. Esi viens no mums – pievienojies jebkurā laikā!

Kur mūs var atrast?

Mēs darbojamies vienā no mājīgākajām telpām skolā – jauniešu (a)telpā (2.stāvā blakus bibliotēkai un atpūtas stūrītim).