Skolēnu padome

Skolēnu padome ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie un idejām radošākie jaunieši. Skolēnu padome rūpējas, lai skolā notiktu dažādi interesanti pasākumi, konkursi, balles un citi, kas skolas ikdienas dzīvi padarītu interesantāku un patīkamāku.

Skolēnu padomes mērķis ir mainīt un uzlabot ierasto ikdienu skolā, iesaistīt skolēnus ārpus klases darbā, mācību procesā un pasākumu organizēšanā.

Šī ir vieta, kur var ieteikt un realizēt savas idejas, iegūt jaunus draugus, smelties iedvesmu un palīdzēt citiem. Skolēnu padome ir arī vieta, kur var izpausties radoši, noformējot skolu atbilstoši pasākumiem, veidojot krāšņus plakātus, jautras bildes un videomateriālus.

Darbojoties Skolēnu padomē ir iespēja attīstīt arī sevi, pieņemot svarīgus lēmumus, uzstājoties publiski, strādājot komandā un uzņemoties atbildību par skolas veidošanu.