Līderis manī

Kas ir “Līderis manī”?

Personības pārmaiņu procesa “Līderis manī” pamatā ir personiskās līderības koncepts un pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Šis koncepts palīdz izglītojamiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.

 • Starptautisks skolu tīkls, kurš veicina personīgo līderību kā resursu, instrumentu un procesu, lai attīstītu augstu katra indivīda pašapziņu un kopēju sabiedrības labklājību 21.gadsimtā.
 • Pasaules kustība izglītībā, kura balstās uz piecām kopējām pārliecībām:
  • Katrs var būt līderis.
  • Katram piemīt izcilība kādā jomā jeb viņa ģenialitāte.
  • Pārmaiņas sākas ar mani.
  • Skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.
  • Ir svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.
 • Starptautiska kopīgas mācīšanās iniciatīva, kura sākās līdz ar tās dibinātāja Stīvena Koveja visu laiku veiksmīgāko apmācības programmu “7 ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi” un kuru īsteno Franklin Covey, Top20 pasaules kompānija līderības izglītības jomā.

Personības pilnveides process ir balstīts uz efektivitātes principiem un veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

Vairāk lasi šeit: https://vitae.lv/franklincovey/

https://franklincovey.lv/