Uzņemšana skolā

 

Uzņemšanu 1. klasē nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 27.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (pieejami šeit Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (likumi.lv).   

Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

                                          

Vēlaties pieteikt pirmklasnieku mūsu skolā?

To var izdarīt šādi:

  • aizpildiet iesniegumu Latvija.lv vietnē,
  • parakstiet iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet iesniegumu uz skolas e-pastu: r69ps@riga.lv

Izvēloties Latvija.lv, jāizvēlas opcija Mani e-iesniegumi, Jauns e-iesniegums, adresāts Rīgas 69. pamatskola, izvēlēties opciju Lūgums.

Iesniegumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, personas kods, uz kuru mācību gadu bērns tiek pieteikts, e-pasts un vecāka telefona numurs

Medicīnas dokumentus skolā varēs iesniegt, kad bērns būs apmeklējis visus nepieciešamos speciālistus.

Uzņemšanas noteikumus jebkurā citā klasē nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 11, 2022. gada 11. janvārī, “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”. Skatīt šeit

Ja Jums ir radusies interese par mācīšanos Rīgas 69. pamatskolā, labprāt atbildēsim uz Jūs interesējošiem jautājumiem un pastāstīsim par skolu un mūsu piedāvātajām iespējām. Sākotnējo informāciju iegūsiet, iepazīstoties ar mūsu mājas lapu, kā arī zvanot pa tālruni 67474165 (lietvedības pārzine)

 

Vairāk par uzņemšanu Rīgas 69.pamatskolā 1.-9.klasēs un iesniegumu veidlapas skatīt: