Uzņemšana skolā

Uzņemšanu 1. klasē nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

2021./2022. gada pirmklasnieku dokumentus gaidām kā katru gadu, tikai šobrīd – valsts izsludinātās ārkārtas situācijas laikā – izmantojot dokumentu iesniegšanu attālināti.

 

Medicīnas dokumentus skolā varēs iesniegt, kad bērns būs apmeklējis visus nepieciešamos speciālistus.

Ja Jums ir radusies interese par mācīšanos Rīgas 69. vidusskolā, labprāt atbildēsim uz Jūs interesējošiem jautājumiem un pastāstīsim par skolu un mūsu piedāvātajām iespējām. Sākotnējo informāciju iegūsiet, iepazīstoties ar mūsu mājas lapu, kā arī zvanot pa tālruni 67474165 (lietvedības pārzine)

 

Uzņemšanas noteikumus jebkurā citā klasē nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.