Jauniešu projekta ietvaros apzinām labbūtību

Aizvadīts vēl viens aktivitāšu posms “DARI!” jauniešu projektā “Labbūtības ceļakarte”, Rīgas 69.pamatskolas jauniešiem daloties savā redzējumā par mentālo veselību veicinošajiem faktoriem veselības nedēļā “Mēs par veselīgu ikdienu!”.  No 29.novembra līdz 3.decembrim skolā tapa pašu 6.-9.klašu jauniešu veidota informatīvā siena ar izzinošiem plakātiem par veselīgu uzturu, “Nē” atkarību izraisošām vielām, saskarsmes prasmēm, paradumiem, kas veicina personīgo efektivitāti un ilgtspējību sev apkārt. Paldies skolēniem, kas aktīvi iesaistījās plakātu veidošanā, jo produktīvs darbs un savs pienesums skolas vides attīstībā ir viens no pozitīviem mentālās veselība rādītajiem. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros