Sports

Aktīva sporta dzīve ir mūsu skolas neatņemama sastāvdaļa no pašiem pirmsākumiem. Skolā ir mācījušies tādi izcili sportisti kā Dainis Liepiņš (riteņbraukšana), Agnese Blumberga (teniss), Raivis Belohvoščiks (riteņbraukšana), Mārtiņš Rubenis (kamaniņu sports), Ainārs Bagatskis (basketbols), Jānis Celmiņš (volejbols un sporta žurnālists), Uģis Viļums (basketbols), Māris Šlēziņš (ielu vingrošanas “šefs”) un daudzi citi.

Sporta skolotāji, kuri strādājuši un tagad strādā un vada sporta dzīvi skolā: E.Tuča, A.Vasiļjevs, A.Garais, I.Blumanskis, J.Karavaičiks, Z.Janitēna, A.Želnins, J.Duntavs, I.Brants, G.Graumane, I.Šipkova, G.Meģis, M.Kaņeps, I.Amantova, J.Norvišs, S.Klismets, L.Timošenko, L.Trokša, J.Gaiķis, D.Purvaine, A.Dauksts, M.Pluģis.

Katru gadu skolā norisinās jau par tradīciju kļuvušas sporta aktivitātes, kā arī tiek organizētas jaunas:

  • sporta mēnesis – septembris, kad notiek:

sporta dienas,

olimpiskā diena,

konkursi (zīmējumu, fotogrāfiju, zināšanu),

  • sacensība “Stiprinieks”,
  • Ziemas sporta diena,
  • Kustību festivāls,
  • tautas bumbas, florbola, futbola un volejbola turnīri,
  • sportiskās Lieldienas 1.klašu skolēniem,
  • Ģimeņu sporta diena.