Sports

Aktīva sporta dzīve ir mūsu skolas neatņemama sastāvdaļa no pašiem pirmsākumiem. Skolā ir mācījušies tādi izcili sportisti kā Dainis Liepiņš (riteņbraukšana), Agnese Blumberga (teniss), Raivis Belohvoščiks (riteņbraukšana), Mārtiņš Rubenis (kamaniņu sports), Ainārs Bagatskis (basketbols), Jānis Celmiņš (volejbols un sporta žurnālists), Uģis Viļums (basketbols), Māris Šlēziņš (ielu vingrošanas “šefs”) un daudzi citi.

Sporta skolotāji, kuri ar savu personisko redzējumu un ieguldījumi ir vadījuši stundas un daudzveidīgas sporta aktivitātes dažādos skolas pastāvēšanas laikos: E.Tuča, A.Vasiļjevs, A.Garais, I.Blumanskis, J.Karavaičiks, Z.Janitēna, A.Želnins, J.Duntavs, I.Brants, G.Graumane, I.Šipkova, G.Meģis, M.Kaņeps, I.Amantova, J.Norvišs, S.Klismets, L.Juriščuka, J.Gaiķis.

Sporta skolotāji, kuri tagad strādā un vada sporta dzīvi skolā: D.Purvaine, A.Dauksts, L.Krauze, M.Pluģis.

Katru gadu skolā norisinās jau par tradīciju kļuvušas sporta aktivitātes, kā arī tiek organizētas jaunas:

  • sporta mēnesis – septembris, kad notiek: sporta dienas, olimpiskā diena, dažādi konkursi (zīmējumu, fotogrāfiju, zināšanu),
  • sacensība “Stiprs Latvijai!”,
  • Ziemas sporta diena,
  • tautas bumbas, florbola, futbola un volejbola turnīri,
  • sportiskās Lieldienas 1.klašu skolēniem;  absolventu, skolotāju un skolēnu volejbola turnīrs,
  • Ģimeņu sporta diena.