Psihologs – Aija Zonberga

Skolas psihologs ir kvalificēts praktiskais psihologs ar akadēmisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Psihologs skolā palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.

Psihologs aizstāv sava klienta intereses un ievēro profesionālās ētikas kodeksa noteikumus, nodrošinot saņemtās personiskās informācijas konfidencialitāti.

Skolas psihologs pievērš pastiprinātu uzmanību:

  • 1., 5.,10. klašu skolēniem adaptācijas periodā.
  • Bērniem ar sociāli emocionālām problēmām, kas saistītas ar konfliktiem ģimenē, krīzes situācijām, vardarbību pret bērnu.
  • Skolēniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu.
  • Skolēniem ar redzes, dzirdes, atmiņas, uzmanības, motorikas vai psihosomatiskiem traucējumiem.

Novērtē:

  • Mācību iemaņas;
  • Mācīšanās spējas;
  • Personības attīstību;
  • Emocionālo stāvokli;
  • Sociālās iemaņas;
  • Mācību vidi un skolas “klimatu”.