Sociālais pedagogs – Renāte Logina

Kam tic sociālais pedagogs? Sociālais pedagogs tic, ka ir pamatoti cēloņi, kāpēc daži skolēni saskaras ar mācību grūtībām vai izraisa konfliktsituācijas. Sociālais pedagogs tic, ka ir svarīgi, kopīgi sadarbojoties skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem, atklāt šos iemeslus, lai varētu viņiem palīdzēt atrisināt šos sarežģījumus.

 Ko dara sociālais pedagogs?

Strādā ar skolēniem, palīdzot tiem apgūt sociālās prasmes, saprast viņu pienākumus un tiesības. Sadarbojas ar skolotājiem un vecākiem, lai izzinātu katras puses palīdzības iespējas darbā ar skolēniem, kuri saskaras ar grūtībām.

Palīdz vecākiem, ja skolēnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem un skolotājiem, skolēns bieži neapmeklē skolu, kā arī, ja radušās problēmas nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.