Medmāsa – Lidija Karpova

Skolas medmāsas pienākumi:

  • savas kompetences ietvaros veikt profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē,
  • nekavējoties ziņot izglītības iestādes vadībai, kad konstatēts personu veselības un drošības apdraudējums; sniegt informāciju izglītības iestādes skolēniem, darbiniekiem un apmeklētājiem apdraudējuma gadījumos,
  • veikt sanitāri higiēnisko un profilaktiski izglītojošo darbu,
  • veikt bērnu un pusaudžu fiziskās slodzes noteikšanu sporta nodarbībām,
  • kontrolēt sporta nodarbības atbilstoši veselības grupām,
  • pārbaudīt bērnus uz pedikulozi un kašķi,
  • nodrošināt bērnu un pusaudžu ēdināšanas uzraudzību atbilstoši normatīvu prasībām,
  • nodrošināt infekcijas kontroli, novērtējot epidemioloģisko situāciju,
  • sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību un informēt par to vecākus.