Logopēde – Daina Bumbiere

Darba specifika:

  1. Skaņu izrunas traucējumu korekcija
  2. Fonemātiskās uztveres attīstīšana
  3. Vārda skaņu sastāva analīzes un sintēzes, diferencēšanas iemaņu veidošana.
  4. Leksiski-gramatisko traucējumu korekcija
  5. Rakstīšanas un lasīšanas traucējumu korekcija

Skolotājs-logopēds sniedz atbalstu skolēniem ar skaņu izrunas traucējumiem, nepietiekami attīstītu fonemātisko uztveri, nepietiekamām prasmēm diferencēt līdzīgi skanošas skaņas, veikt vārda skaņu sastāva analīzi un sintēzi, kā arī ar leksiski-gramatiskiem traucējumiem un rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem.