Atbalsts un palīdzība izglītojamiem un vecākiem

Uzticības tālruņi

 • Krīzes centra “Skalbes” diennakts uzticības tālrunis 67222922, 27722292 (no BITE tīkla)
 • Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālrunis 116111 
 • Psiholoģiskās palīdzības centrs vecākiem 67814792 (pirmd. un trešd. no 13.00 – 16.00) www.bernutalrunis.lv
   

Psiholoģiskā palīdzība

 • Krīzes centrs “Skalbes”  – 67222922 – Rīga,  www.skalbes.lv
 • Cietušo atbalsta centrs – 67298322 – Rīga, Kr. Barona 88/2-42, www.cac.lv 
 • “Marsa gatve”   Krīzes centrs ielu bērniem, Rīgas bāreņu sociālās rehabilitācijas un atbalsta centrs – 67802731, 67802732, 67802053 – Rīga, Marsa gatve 16
 • “Māras centrs” Krīzes centrs sievietēm un bērniem – 67609263, 67609261 – Rīga, Cieceres 1, www.samariesi.lv 
 • “Glābiet bērnus!” uzticības telefons 67315307 
 • Rīgas Domes Bērnu tiesību aizsardzības centra uzticības telefons 67334441 (visa diennakts), www.bernutiesibas.lv 
 • Centrs pret vardarbību “Dardedze” – 67600686, 67600685, 29556680 – Rīga, Cieceres 3A,  www.centrsdardedze.lv 
 • Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība, Rīga, Skolas iela 1, tālr. 67686313
 • Latvijas Universitātes Psiholoģiskās Palīdzības centrs – 67034020 – Rīga, Jūrmalas gatve 74/76,
 • Resursu centrs sievietēm “Marta” – 67378539 – Rīga, Brīvības 183/2 – 30, www.marta.lv 
 •  Organizācija „Genders” – Rīga, Krāsotāju iela 28, kab.1, 67315899, 29555460, e-pasts: gender@parks.lv
   

Psiholoģiskā atbalsta resursi internetā

* Valsts policijas drošības portāls bērniem un jauniešiem: www.sargi-sevi.lv

* Palīdzība vardarbībā cietušajiem bērniem un viņu vecākiem: www.bernskacietusais.lv

* Par iecietīgu vidi Latvijas skolās: www.drosmedraudzeties.lv

* Kā pārtraukt atkarību ģimenē: www.esiBrivs.lv

* Neļauj sevi pazemot internetā: www.drossinternets.lv