Mūsu pieredzes stāsts programmas “Skola katram bērnam” konferencē

16.septembrī pirmsskolu un skolu komandu Iekļaujošas izglītības profesionālās pilnveides programmas “Skola katram bērnam” tikšanās reizē mūsu skolas komandu pārstāvēja direktores vietniece izglītības jomā S.Kotāne-Daukste, sociālais pedagogs R.Logina un matemātikas skolotājs, interešu izglītības pulciņa “Galda hokejs” skolotājs K.Naglis. Starp 58 izglītības iestāžu pārstāvju no visas Latvijas 64 dažādiem iekļaujošas izglītības piemēriem bija arī mūsu pieredzes stāsts par diferenciācijas un individualizācijas pakāpenisku ieviešanu mācību procesā. Dienas laikā dažādās sesijās bija iespēja gūt vērtīgu informāciju no skolu piemēriem par dažādības atpazīšanu un respektēšanu iekļaujošas izglītības iestādes veidošanā; iekļaujošu vidi, kultūru, vērtībām un savstarpējām attiecībām; atbalsta sistēmām izglītības iestādē un pašvaldībā. Noslēgumā īpaši vērtīga informācija tika pasniegta no Līgas Bērziņas (uzvediba.lv vadītāja un biedrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja) par “Agresīvas uzvedības 12 iemesliem”, bet Aldis Zauls (WIN partners biznesa treneris) ar savu harizmu un pasākuma tēmu “Kad dažādais ir normāls un normālais ir dažāds” neatstāja nevienu bez pozitīvas emocijas. Arī mēs priecājamies par iedvesmojošo pasākumu un enerģiju, gūstot sev vērtīgās atziņas: “Ikkatrā bērnā ir iespējams atrast viņa stiprās puses un talantus, galvenais ir viņu novērtēt, būt pacietīgam, atvērtam dažādībai un sniegt iespēju skolēnam izpaust savas spējas pozitīvā vidē”(Kristaps). “Darbā ar bērniem svarīgākais ir saprast ne tikai viņu vajadzības, bet arī atšķirt svarīgo no mazsvarīgā un atbalstīt pozitīvo uzvedību, lai varētu dot iespēju jebkuram bērniem tikt pamanītam” (Renāte). “Dažādais nav problēma, bet gan iespēja mums katram uzdod sev jautājumu, cik es pats spēju būt efektīvs dažādajā” (Solveiga).