Pedagogu metodiskais darbs turpinās arī attālinātajā darba režīmā

30.aprīlī projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros mūsu skolas pedagogi piedalījās tiešsaistes nodarbībā Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas Lauras Katkevičas vadībā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par 21.gs. prasmju attīstīšanu skolēniem mācību satura apguvē. Novērtējam un priecājamies par iespēju arī attālinātajā darbā gūt metodiskā darba atbalstu un pedagogu kompetences pilnveidošanos.