Pedagogi ciemojas pie kolēģiem Mārupē


25.martā Rīgas 69.vidusskolas pedagogi projekta “Atgriezeniskā saite – instruments profesionālai izaugsmei” ietvaros ciemojās Mārupes vidusskolā, lai turpinātu gūt pieredzi metodiskā darba sistēmas pilnveidē un izprastu vērtēšanas pieejas maiņas nozīmību efektīvā, kompetencēs balstītā mācību procesa ieviešanā. Paldies skolas direktores vietniecēm izglītības jomā Sanitai Zvejai un Andželai Sokolovai par iespēju piedalīties atklātajās stundās…

Lasīt vairāk

Uz Ventspili pēc jaunām gudrībām


Aizvadītā gada oktobra mēnesī Rīgas 69.vidusskola piedalījās RIIMC organizētā projektu konkursā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” un guva iespēju realizēt projektu “Atgriezeniskā saite – instruments profesionālai izaugsmei” . Tā mērķis – veidot kompetenču pieejā un praksē balstītu metodiskā darba sistēmu skolā un atbalsta sistēmu pedagogiem. Projekta ietvaros jau notikušas vairākas…

Lasīt vairāk

Pedagogi iedvesmojas Nīcas vidusskolā


Iespējams, daudziem šķiet, ka skolēnu rudens brīvlaiks (un arī citi brīvlaiki) ir atpūta arī skolotājiem. Tomēr realitāte ir pavisam cita – skolēni atpūšas, bet skolotāji strādā un mācās. Pilnveido zināšanas tālākizglītības kursos, plāno turpmāko skolas darbību, kā arī dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz citām skolām. 23. oktobrī mūsu skolas pedagogu…

Lasīt vairāk