Pedagogi iedvesmojas Nīcas vidusskolā

Iespējams, daudziem šķiet, ka skolēnu rudens brīvlaiks (un arī citi brīvlaiki) ir atpūta arī skolotājiem. Tomēr realitāte ir pavisam cita – skolēni atpūšas, bet skolotāji strādā un mācās. Pilnveido zināšanas tālākizglītības kursos, plāno turpmāko skolas darbību, kā arī dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz citām skolām. 23. oktobrī mūsu skolas pedagogu kolektīvs devās iepazīt Nīcas vidusskolu, tās labās prakses piemērus skolas ikdienas un metodiskajā darbā. Laikapstākļi šodien nelutināja, tāpēc, ierodoties skolā, priecājāmies par silto uzņemšanu – atvērtiem smaidiem, karstu kafiju un ļoti gardiem našķiem. Uz jautājumu “ko vēlamies skolā iepazīt?” atbilde nebija tālu jāmeklē – “visu!”. Saprotam, ka dažu stundu laikā “visu” nav iespējams aptvert, bet, kā vēlāk pārliecinājāmies, skolas direktore Lāsma Petermane un direktores vietniece mācību darbā Antra Šakale, kā arī skolas kolektīvs tik īsā laikā radīja priekšstatu par skolas darbību, skolotāju metodiskā darba ieguldījumu skolēnu un skolotāju izaugsmē. Paldies Nīcas vidusskolas muzeja vadītājai Sandrai Pankokai par dalīšanos pieredzē, kā arī Nīcas Senlietu krātuves vadītājai Gitai Vanagai par aizraujošo ekskursiju, novērtējot viņas ieguldījumu Nīcas novada pagātnes mantojuma saglabāšanā mūsdienu paaudzei. Paldies sakām arī skolas saimniecītēm par garšīgajām pusdienām, ko varējām baudīt, viesojoties skolā. Lieliska diena, lieliska pieredze! Paldies arī Rīgas 69.vidusskolas direktorei Ijai Lasmanei par iespēju izbaudīt šo pieredzes braucienu!

Foto skaties šeit