Pedagogi ciemojas pie kolēģiem Mārupē

25.martā Rīgas 69.vidusskolas pedagogi projekta “Atgriezeniskā saite – instruments profesionālai izaugsmei” ietvaros ciemojās Mārupes vidusskolā, lai turpinātu gūt pieredzi metodiskā darba sistēmas pilnveidē un izprastu vērtēšanas pieejas maiņas nozīmību efektīvā, kompetencēs balstītā mācību procesa ieviešanā. Paldies skolas direktores vietniecēm izglītības jomā Sanitai Zvejai un Andželai Sokolovai par iespēju piedalīties atklātajās stundās un dalīšanos pieredzē.