Uz Ventspili pēc jaunām gudrībām

Aizvadītā gada oktobra mēnesī Rīgas 69.vidusskola piedalījās RIIMC organizētā projektu konkursā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” un guva iespēju realizēt projektu “Atgriezeniskā saite – instruments profesionālai izaugsmei” . Tā mērķis – veidot kompetenču pieejā un praksē balstītu metodiskā darba sistēmu skolā un atbalsta sistēmu pedagogiem. Projekta ietvaros jau notikušas vairākas aktivitātes un pedagogu pieredzes apmaiņa. Arī skolēnu brīvlaikā Rīgas 69.vidusskolas skolotāji čakli mācās. Šoreiz ceļš veda uz Ventspils 1.pamatskolu, lai iepazītos ar kolēģu veikumu efektīvas mācību stundas pilnveidē un gūtu ieskatu skolas ikdienas darba labās prakses piemēros. Paldies Ventspils 1.pamatskolas direktorei Sandrai Šulcei un pedagogu kolektīvam par draudzīgo uzņemšanu un dalīšanos pieredzē. Rīgas 69.vidusskola pateicas arī sociālam uzņēmumam “Ramala” (Radošā maizes laboratorija) un īpaši Rutai Šenkevicai par gūtajām pozitīvajām emocijām maizes radīšanas un cepšanas procesā.