Esam skola, kurā mācās visi

Jau 2 mācību gadus Rīgas 69.vidusskola piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) piedāvātajos projektu konkursos saistībā ar kompetenču pieejas ieviešanu skolā. 2019./2020. m.g. skolas projekta pieteikums guva atbalstu no RIIMC, un tādējādi varējām īstenot projektu “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai”, lai pilnveidotu pedagogu profesionālās prasmes un gatavību jaunā mācību satura ieviešanai. Šodien, 22.oktobrī, skolas direktore Ija Grosmane un skolotājas Inga Mačuka, Vita Gosa un Žanete Apsīte piedalījās RIIMC organizētajā tiešsaistes forumā “Izglītība izaugsmei 2020”, lai prezentētu projektā paveikto. Un ieguvumu ir daudz – pilnveidojušās pedagogu sadarbības prasmes, nostiprinājusies izpratne par dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumu izmantošanas iespējām mācību stundās un  pārbaudes darbu veidošanā, kā arī stiprināta skolotāju profesionālā gatavība jaunā mācību satura īstenošanai. Un ieguvēji ir ne tikai skolotāji, bet arī skolēni. Mēs lepojamies, ka esam skola, kurā mācās visi, un  savstarpējās mācīšanās kultūra veidojas kā neatņemama skolas vērtība.