Iedvesmojamies no kolēģiem

Mūsu skolas pedagogi atzīst, ka 2020./2021.mācību gadā, uzsākot kompetenču pieejā balstīto jauno mācību saturu, ir nepieciešams atšķirīgs mācību darba plānošanas process – blokstundu organizēšana. Noslēdzot RIIMC projektu ““Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai”, 18.septembrī skolā viesojās Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas L.Katkēviča, D.Brauna, B.Pagraba un Sanita Krastiņa-Ūše, lai dalītos pieredzē, kā izplānot darbu 80 minūtēs, stundu sākumā izvirzot sasniedzamo rezultātu, bet turpinājumā izmantojot dažādu domāšanas līmeņu uzdevumus. Skolotājas visās mācību stundās bija izmantojušas arī radošus uzdevumus, kas ļāva skolēniem sarežģītas lietas uztvert citādā veidā. Katrā stundā tika aktualizēts, kādas prasmes skolēni nostiprinājuši vai no jauna ieguvuši. Viesskolotāju atklātajās stundās mūsu skolas pedagogi varēja gūt pieredzi arī par to, cik atšķirīga un jēgpilna var būt atgriezeniskās saites sniegšana un realizēšana, organizējot blokstundas.  Kopīgajā tikšanās reizē un pieredzes apmaiņā pēc vērotajām stundām mūsu skolas pedagogi secināja, ka noteikti ir priekšrocības blokstundām, jo šādā darba organizācijā ir plašas iespējas izmantot dažādu domāšanas līmeņu uzdevumus, ļaut skolēniem iedziļināties konkrētu uzdevumu veikšanā, pie tam veicinot 21.gadsimta prasmju pilnveidošanu un nostiprināšanu skolēniem. Paldies Liepājas kolēģēm par sadarbību!