Veidojot apzinātas mācīšanās vidi

Katrs “PALDIES”, pateikts no sirds, ir motivācija turpmākajai rīcībai. Esam saņēmuši oficiālu PALDIES no pedagogu profesionālās pilnveides kursu rīkotājiem – Izglītības uzņēmuma Lielvārds Kompetences centra.  Paldies vārdus no kursa lektoriem dzirdējām ik nodarbībā – par izteiktu viedokli, par dalīšanos pieredzē. Kā jau iepriekš informējām, no 21.septembra līdz 6.novembrim 3 skolotāju komandas un vadības komanda piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides tiešsaistes kursos, gūstot zināšanas un izpratni, kā  paaugstināt izglītības kvalitāti, veidojot apzinātas mācīšanās vidi.