Jauns gads, jauni izaicinājumi

3.janvārī skolotāji jauno gadu uzsāka ar aktīvu darbu, lai pilnveidotu savas prasmes mācību līdzekļos esošo uzdevumu pārveidošanā atbilstoši jaunajam mācību saturam un dažādiem skolēnu zināšanu un prasmju līmeņiem. Lekciju un praktisko nodarbību “21.gadsimta prasmju attīstīšana mācību stundā, izmantojot mācību uzdevumu sniegtās iespējas dažādu jomu priekšmetos” vadīja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas Sanita Krastiņa un Daiga Brauna. Pēc teorētiskās daļas, kad lektores aktualizēja jautājumus gan par mācību priekšmeta, gan uzdevuma konceptu, gan veidus, kā sniegt refleksiju, skolotāji grupās strādāja ar pašreizējo mācību līdzekļu uzdevumu pārveidi. Iegūtās zināšanas pedagogi izmantos savā darbā, lai, uzsākot jaunā mācību satura īstenošanu 2020.gada rudenī, tie attīstītu skolēnos kritisko domāšanu, radošumu, komunikāciju un sadarbību.