9.a klases skolēni veiksmīgi piedalījušies olimpiādēs

2019./2020.m.g. 1.semestrī 9.a klases skolēni piedalījās vēstures un bioloģijas 2.posma olimpiādēs. Priecājamies un lepojamies ar augstajiem rezultātiem! Paldies skolotājiem Arnim Daukstam un Lindai Pilānei par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā.