Pedagogu metodiskais darbs turpinās arī attālinātajā darba režīmā


30.aprīlī projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros mūsu skolas pedagogi piedalījās tiešsaistes nodarbībā Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas Lauras Katkevičas vadībā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par 21.gs. prasmju attīstīšanu skolēniem mācību satura apguvē. Novērtējam un priecājamies par iespēju arī attālinātajā darbā gūt metodiskā darba atbalstu…

Lasīt vairāk

Sniegs + pulkstenis = ?


Šodien, 3.martā, projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros turpinājās atklāto stundu vērošana. Pie 1.a klases skolēniem mājturības stundā viesojās skolotājas un 1.a klases audzinātājas Guntas Želninas kolēģi. Pēc vērotās stundas, analizējot tās norisi, skolotāji secināja, ka, izmantojot stundā dažādu domāšanas līmeņa uzdevumus, apvienojot tos ar praktisko…

Lasīt vairāk

Jauns gads, jauni izaicinājumi


3.janvārī skolotāji jauno gadu uzsāka ar aktīvu darbu, lai pilnveidotu savas prasmes mācību līdzekļos esošo uzdevumu pārveidošanā atbilstoši jaunajam mācību saturam un dažādiem skolēnu zināšanu un prasmju līmeņiem. Lekciju un praktisko nodarbību “21.gadsimta prasmju attīstīšana mācību stundā, izmantojot mācību uzdevumu sniegtās iespējas dažādu jomu priekšmetos” vadīja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas…

Lasīt vairāk

Savstarpējā mācīšanās prasmju pilnveidei


Projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros pēc 10.oktobra teorētiskās nodarbības, kurā tika apgūta teorija par dažāda domāšanas līmeņa uzdevumiem, 5. novembrī skolotāji vadīja atklātās stundas, kur īpašu uzmanību veltīja tieši šādu uzdevumu izmantošanai mācīšanās procesā. Stundas vadīja gan sākumskolas, gan pamatskolas pedagogi dažādos mācību jomu priekšmetos…

Lasīt vairāk

No teorijas uz praksi


Ir iesākušās skolēnu rudens brīvdienas. Savukārt skolotājiem tas ir laiks, kad tiek gūtas jaunas zināšanas un prasmes dažādos profesionālās pilnveides kursos, kā arī plānots kompetenču pieejā balstīts mācību saturs. Jau pierasts, ka otrdienu rītos no pulksten astoņiem mūsu skolotāji mācās. Aizvadītajā nedēļā skolotāji strādāja četrās radniecīgu mācību priekšmetu grupās. Kāds…

Lasīt vairāk

Ar domām par jauno mācību saturu


2019.gada 10.oktobrī Rīgas 69.vidusskolā projekta “Uzdevumi 21.gs. prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros viesojās Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā Oskars Kaulēns. O.Kaulēns vadīja teorētisku nodarbību par dažādu domāšanas līmeņu uzdevumiem. Sākumā metodiķis ar piemēriem pamatoja, kādēļ ir svarīgi mācību procesā skolēniem dot iespēju iepazīt un strādāt ar dažādu…

Lasīt vairāk

Prieks dalīties


Šodien, 9.oktobrī, skolā viesojās Latvijas universitātes ES Erasmus programmas studenti no Turcijas. Studentu vizītes mērķis bija uzzināt, kā sporta stundas skolā norit Latvijā un salīdzināt to ar Turcijas pieredzi. Viņi piedalījās sporta skolotāja Mārtiņa Pluģa vadītajā, programmas “Sporto visa klase” iesaistītās 6.a klases sporta nodarbībā. Viesi atzina, ka esot uzzunājuši…

Lasīt vairāk

Jaunā mācību satura ieviešanu gaidot


3.oktobrī matemātikas skolotājas Z.Graumane un D.Akmentiņa, direktores vietniece K.Bringmane apmeklēja konferenci ”Izziņas procesā virzīta mācīšana un mācīšanās” Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā. Kolēģi ģimnāzijā dalījās pieredzē par savu darbu, aprobējot ESF projekta ”Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” materiālus, jo šī ir pilotskola. Vērtīgas bija meistarklases, kur varēja redzēt, kā skolotāji dažādo mācību saturu, darba…

Lasīt vairāk

…jo komandā ir spēks


15.un 16.augustā Drabešu Jaunajā pamatskolā norisinājās Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” un FranklinCovey Latvia organizētās Direktoru akadēmijas skolu vadības komandu vasaras mācības “No vadītāja pie komandas”, kurās piedalījās arī mūsu skolas direktore Ija Grosmane un direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Bringmane. Nodarbībās skolu komandām mācīja veidot zināšanu pārnesi no direktora…

Lasīt vairāk

Prāta un gara vingrināšana VITAE Vasaras akadēmijā


No 1.-3.jūlijam mūsu skolas pedagogi Inga Mačuka, Vineta Alksne, Daina Bumbiere un Žanete Apsīte piedalījās Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” rīkotajā Vasaras akadēmijā Drabešu Jaunajā pamatskolā. Kādas prasmes skolēniem un skolotājam nepieciešamas 21.gadsimta mācību stundā? Uz šo jautājumu 3 dienu garumā atbildes varēja rast daudzveidīgās profesionālās pilnveides programmu nodarbībās un darbnīcās….

Lasīt vairāk