Ekoskolu pedagogi tiekas Vasaras forumā


No 13. līdz 15. augustam Vides izglītības fonds ar Ventspils pilsētas domes atbalstu rīkoja astoto Ekoskolu vasaras forumu. Pasākums notika Ventspils Pārventas pamatskolā un pulcēja pedagogus no Ekoskolām visā Latvijā, starp kuriem bija arī mūsu skolas skolotāja Solveiga Kotāne-Daukste, kura atzīst, ka pasākums bija ļoti pozitīvs, izglītojošs un noderīgs turpmākajai attīstībai….

Lasīt vairāk

Top Zaļā klase


Tā vien šķiet, ka līdz ar skolēnu brīvlaika sākšanos arī skola dodas atpūsties. Taču darbs turpinās. Skolotāji vērtē padarīto un plāno nākamo mācību gadu, pilnveidojas kursos un semināros. Bet tikmēr skolas iekšpagalmā katru dienu un vakaru manāma rosība, jo tur top mūsu lolotais sapnis – Zaļā klase. Rīgas 69. vidusskola…

Lasīt vairāk

Āra izglītības diena Dzintaru mežaparkā


Tradicionāli mācību gada noslēgumā 7.a klase dodas riteņu izbraucienā, tādējādi atbalstot veselīgu dzīvesveidu un vienlaikus vērtētu infrastruktūru, vidi un mācītos būt kopā, atbalstot vienam otru. Šoreiz devāmies uz Dzintaru mežaparku, kur atklāts arī šķēršļu parks “Tarzāns”. Katram skolēnam bija iespēja pārbaudīt savas spējas, dažkārt pārvarēt bailes, kā arī mācījāmies stingri…

Lasīt vairāk

Ekopadome tiekas ar Ekoskolu žūriju


23. maijā mūsu skolā viesojās Ekoskolu žūrija un atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu darbu Ekopadomē. Žūrijas locekļi uzsvēra, ka gada laikā (kopš viņu iepriekšējās vizītes) ir jūtama mūsu skolēnu izaugsme. Šodienas tikšanās reizē tieši jaunieši bija tie, kas prezentēja Ekopadomes un visas skolas kolektīva veikumu vides izglītības jomā. Kā oriģinālu jauniešu…

Lasīt vairāk

Pavasara vēstneši skolas zālē


Šogad mūsu skolas ekotēma ir ”Bioloģiskā daudzveidība”, un putni, protams, ir tās neatņemama sastāvdaļa. Īpaši par tiem aizdomājamies, kad pēc garās ziemas, līdz ar pavasara iestāšanos, putnu dziedāšana ir īpaši saklausāma. Rīgas 69. vidusskolā Putnu dienu ietvaros daļa no Latvijas putnu daudzveidības bija atceļojusi uz skolas zāli. 11.aprīlī 1. –…

Lasīt vairāk

Mežs pārtop mākslas darbos


Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir viens no priekšnoteikumiem, lai cilvēce varētu saņemt ekosistēmu pakalpojumus, kas ir nepieciešami tās izdzīvošanai un labklājības nodrošināšanai. Meža dienas ietvaros, aktualizējot  bioloģiskās daudzveidības nozīmi, Rīgas 69. vidusskolas Ekopadome 1.-4. klasēm rikoja radošo darbu konkursu “Kā es redzu mežu” ar mērķi novērtēt tā neatsveramo lomu ekosistēmā. Izmantojot…

Lasīt vairāk

44 koki, 10656 l ūdens, 67724,8 kWh elektroenerģijas


Kā jau vēstījām, Meža dienas ietvaros Rīgas 69. vidusskolas Ekopadome aicināja klases piedalīties makulatūras vākšanas konkursā, tādējādi apliecinot “zaļo domāšanu” un motivējot ikvienu ikdienā veikt dabai draudzīgus pasākumus papīra taupīšanā un pārstrādē. Šī aktivitāte norisinājās ļoti aktīvi un atsaucīgi, jo kopā skola savāca 2368 kg makulatūras, ko pārvēršot un pārrēķinot…

Lasīt vairāk

Fotokonkursa “Atklāj mežu” balsošana


Meža dienas ietvaros Rīgas 69.vidusskolas Ekopadome rīkoja fotokonkursu “Atklāj mežu!” Konkursam tika iesūtītas 48 fotogrāfijas. Tagad laiks balsot! Līdz 6.aprīlim nobalso par, Tavuprāt, radošāko, interesantāko un mākslinieciskāko fotobildi skolas oficiālajā Facebook lapā https://www.facebook.com/r69vsk/ (spiežot “Like” pie izvēlētās (izvēlētām) bildes vai arī apskati foto mājaslapā un savu balsi nodod e-klases pastā skolotājai…

Lasīt vairāk

Ekopadome aicina domāt par pārtikas atkritumu samazināšanu


Apmēram viena trešā daļa pasaulē saražotās pārtikas iet zudumā vai tiek izšķiesta. Tas nozīmē, ka ir izšķiests ievērojams daudzums resursu, kas patērēti to ražošanā — zeme, ūdens, enerģija un darbs. Arī Rīgas 69.vidusskolā Ekopadomes skolēni aktīvi pievērš uzmanību vienai no aktuālākajām problēmām visā pasaulē – pārtikas atkritumiem un akcijas “Ekobalss”…

Lasīt vairāk

Strādājam Anniņmuižas mežā


Starptautiskajā Meža dienā 2. klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām Ludmilu Suško un Solvitu Skudrīti devās uz tuvējo Anniņmuižas mežu, lai, apbruņojušies ar talkai nepieciešamajiem līdzekļiem, attīrītu kaut nelielu daļu meža no atkritumiem. Pasākuma laikā skolēni vēlreiz atkārtoja zināšanas par atkritumu šķirošanu un mežā salasīto šķiroja pie skolas izvietotajās atkritumu…

Lasīt vairāk