Pavasara vēstneši skolas zālē

Šogad mūsu skolas ekotēma ir ”Bioloģiskā daudzveidība”, un putni, protams, ir tās neatņemama sastāvdaļa. Īpaši par tiem aizdomājamies, kad pēc garās ziemas, līdz ar pavasara iestāšanos, putnu dziedāšana ir īpaši saklausāma. Rīgas 69. vidusskolā Putnu dienu ietvaros daļa no Latvijas putnu daudzveidības bija atceļojusi uz skolas zāli. 11.aprīlī 1. – 4. klašu skolēni pulcējās aktu zālē, lai kopīgi iepazītu Latvijas putnus,  to balsis, un noskatītos dokumentālas filmas par savvaļas putnu dzīvi.  Skolēni stāstīja par putnu ligzdām, ko uzzinājuši no dažādiem avotiem, izzināja putnu paradumus, “intervēja” ģimeniskos gulbjus un “neuzticīgās” meža pīles. Skolēni bija sagatavojuši arī dziesmas par putniem, jo tās mūsu latviešu tautas dziesmu pūrā ir gana daudz. Kā lielisks uzskates materiāls par putnu daudzveidību noderēja skolēnu radītie zīmējumi, kuri tapuši mācību stundās. Paldies radošajiem sākumskolēniem un viņu skolotājām!