Konkursa “Erudīts” 3.kārtā sacenšas sākumskolēnu komandas

Tāpat kā “lielie” skolēni, arī 1.– 4. klašu zinošākie, erudītākie, drosmīgākie skolēni trīs reizes gadā piedalās skolas konkursā “Erudīts”, lai apliecinātu savu varēšanu. Sākumskolēniem konkursa pēdējā, trešā kārta notiek grupās, kurās satiekas un uzdevumus veic dažādu vecumu skolēni. Reizēm pirmklasnieku jāiedrošina augstākas klases skolēnam, bet citreiz pirmklasnieks palīdz komandas biedram, kurš mācās 3.klasē. Tā mēs mācāmies sadarbību, labāk iepazīstot viens otru, un veidojam apziņu, ka esam dažādās klasēs, bet dzīvojam vienā skolā, vienā pasaulē.